CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang tăng cường thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024

05:00 20/02/2024

Ngày 20-02, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 345/SNNPTNT-CCTS về việc tăng cường thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024.

             Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, vai trò của các tín đồ tôn giáo trong công tác tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản thông qua các kênh truyền thông tại địa phương như: báo, đài, loa phát thanh ở các cụm dân cư, cộng tác viên tuyên truyền.

             Huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, các hội, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các Tăng Ni, Phật Tử, các tín đồ tôn giáo khác tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

             Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với các Đạo tràng, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo tại các xã, phường thị trấn triển khai công tác phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản đến Tăng Ni, Phật Tử, Tín đồ vào dịp cao điểm người dân phóng sinh thủy sản (như ngày ông Công, ông Táo, rằm tháng Giêng, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan…).

             Thiết lập các điểm phóng sinh thủy sản, thả giống tái tạo tập trung trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để thuận tiện cho các tổ chức cá nhân, các Tăng Ni, Phật Tử, Tín đồ tôn giáo khác phóng sinh hiệu quả và có ý nghĩa đối với công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản.

             Tổ chức các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, nhằm hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (ngày 01/4/2024).

             Song song đó, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra các hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phối hợp, hỗ trợ Đoàn cấp tỉnh trong công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản.

             Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản tham mưu thành lập Ban điều hành thả cá năm 2024, để triển khai Kế hoạch phối hợp thả cá năm 2024 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang và Hiệp hội nghề nuôi và chế biến thủy sản.

             Đồng thời tham mưu tổ chức hiệu quả các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024, trong đó tập trung vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (ngày 01/4/2024); vận động các tổ chức, cá nhân, tín đồ tôn giáo tự nguyện đóng góp nguồn lực, tham gia buổi lễ thả cá cấp vùng do tỉnh Đồng Tháp, Cục Kiểm ngư chủ trì tổ chức. Trong đó, hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, phải đảm bảo: (1) lựa chọn khu vực thả là các vùng nước phù hợp với đặc tính của loài; (2) thả các loài thủy sản bản địa, loài có giá trị kinh tế, loài nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đã được sinh sản nhân tạo thành công; (3) không thả các loài ngoại lai, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại, xâm hại; (4) kỹ thuật thả đảm bảo đúng theo yêu cầu và hướng dẫn.

             Tổ chức các phóng sự truyền hình (phối hợp với Đài Phát thanh và Truền hình An Giang) chuyên đề về công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; về hoạt động bảo vệ cá thả tái tạo Nguồn lợi thủy sản tự nhiên của cộng đồng. Tham mưu, triển khai Đoàn kiểm tra bảo ệ nguồn lợi thủy sản theo nguồn kinh phí được phân bổ cho Chi cục năm 2024. Tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh và cấp huyện theo yêu cầu nhiệm vụ công tác.

             Thanh tra Sở tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau các đợt thả giống để đảm bảo hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản được hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998  của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

             Trung tâm giống thủy sản phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng nguồn cá giống chất lượng phục vụ cho công tác thả cá của tỉnh An Giang năm 2024./.

             Kim Trang