CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

An Giang bổ sung cá tra bố mẹ hậu bị chất lượng

03:20 08/08/2017

Để chuẩn bị bổ sung đủ đàn cá tra bố mẹ chất lượng phục vụ sản xuất, cung ứng giống cá tra 3 cấp, Chi cục Thủy sản An Giang phối hợp với Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ (Viện Nghiên vứu nuôi trống thủy sản II) đăng ký tiếp nhận thêm đàn cá tra bố mẹ hậu chất lượng cung cấp cho các cơ sở sản xuất giống trong tỉnh An Giang năm 2017.

 

Ngày 07/8/2017, Chi cục Thủy sản An Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc, Khu vực sản xuất giống tại Cồn Vĩnh Hòa thuộc xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã nhận 1.000 con cá tra bố mẹ hậu bị của Viện

Ngày 07/8/2017 Chi cục Thủy sản An Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc Khu vực sản xuất giống tại Cồn Vĩnh Hòa thuộc xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã nhận 1.000 con cá tra bố mẹ hậu bị của Viện Nghiên vứu nuôi trống thủy sản II tại Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ để bổ sung đàn cá tra bố mẹ chất lượng phục vụ cho chương trình giống cá tra 3 cấp của tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2021.

 

Trong năm 2017, tỉnh An Giang tổng cộng có 4 cơ sở sản xuất giống trong tỉnh tiếp nhận đàn cá tra của Viện Nghiên vứu nuôi trống thủy sản II với tổng số là 9.000 con, trong đó 8.000 con cá tra hậu bị khối lượng 1kg/con (giá 40.000 đồng/kg) và 1.000 con đàn cá có các tính trạng tăng trưởng qua 3 thế hệ, kháng bệnh gan thận mủ thế hệ 1khối lượng trung bình  3,0-3,5 kg/con (giá 100.000 đ/kg). Đến nay đã có 2 cơ sở tiếp nhận đàn cá  là Cơ sở sản xuất giống Phó văn Liêu tại Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc Khu vực sản xuất giống tại Cồn Vĩnh Hòa thuộc xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Các cơ sở sản xuất giống còn lại sẽ tiếp tục nhận đàn cá tra bố mẹ của Viện Nghiên vứu nuôi trống thủy sản II vào khoảng thời gian từ tháng 10-12/2017.

 

Trần Hoàng Hùng

Chi cục Thủy sản

 

Mai Thanh- Hải Đăng - Đài Truyền thanh huyện Chợ Mới