CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

An Giang bổ sung cá tra bố mẹ hậu bị chất lượng.

08:40 30/06/2017

Ngày 29/6/2017 Chi cục Thủy sản An Giang phối hợp với Cơ sở sản xuất giống Phó văn Liêu tại Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã nhận 1.000 con cá tra bố mẹ hậu bị của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II tại Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản nước ngọt Nam bộ để bổ sung đàn cá tra bố mẹ chất lượng, phục vụ cho chương trình giống cá tra 3 cấp của tỉnh An Giang, giai đoạn 2017 - 2021.

 

Trong năm 2017, tại tỉnh An Giang có 4 cơ sở sản xuất giống tiếp nhận đàn cá tra của Viện Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II với tổng số là 9.000 con, trong đó 8.000 con cá tra hậu bị khối lượng 1kg/con (giá 40.000 đồng/kg) và 1.000 con đàn cá có các tính trạng tăng trưởng qua 3 thế hệ, kháng bệnh gan thận mủ thế hệ 1khối lượng trung bình 3,0-3,5 kg/con (giá 100.000 đ/kg). Các cơ sở sản xuất giống còn lại sẽ tiếp tục nhận đàn cá tra bố mẹ của Viện Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II vào khoảng thời gian từ tháng 7 - 9/2017 là Công ty CP Việt Úc nhận đàn cá tra về Khu vực sản xuất giống tại Cồn Vĩnh Hòa thuộc xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (nhận 1.000 con cá tra bố mẹ hậu bị), và Trung tâm Giống Thủy sản An Giang nhận đàn cá tra bố mẹ về cơ sở 2 tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn (nhận 5.000 con cá tra bố mẹ hậu bị và 1.000 con cá tra bố mẹ được tuyển chọn tăng trưởng qua 3 thế hệ).

 

Trần Hoàng Hùng - Chi cục Thủy sản An Giang