CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

Tiềm năng và phát triển nghề nuôi cá rô phi và điêu hồng

07:30 25/08/2017

Cá rô phi, điêu hồng là đối tượng nuôi được quy hoạch phát triển nuôi xuất khẩu chủ lực sau tôm nước lợ và cá tra giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo quyết định số 1639/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó tập trung phát triển các mô hình và kỹ thuật nuôi tiên tiến đáp ứng theo tiêu chuẩn chất lượng cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

 

Từ cơ sở định hướng quy hoạch phát triển đối tượng nuôi cá rô phi, điêu hồng của Bộ Nông nghiệp và PTNT, với lợi thế về điều kiện tự nhiên, biên độ thủy triều, hệ sinh thái thủy vực, tỉnh An Giang cũng đã quy hoạch phát triển đối tượng nuôi này trong kế hoạch phát triển nuôi thủy sản bền vững đến năm 2025 gắn kết sản phẩm với thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Từ ngày 22 -  23/8/2017, Chi cục Thủy sản tổ chức 02 lớp tập huấn về “Nuôi cá rô phi, điêu hồng thương phẩm giải pháp kỹ thuật và quản lý” tại địa bàn có nghề nuôi cá rô phi, điêu hồng phát triển là địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới với sự tham gia tập huấn của đại diện vùng nuôi cá rô phi, điêu hồng của doanh nghiệp thủy sản và các hộ nuôi cá rô phi, diêu hồng thương phẩm với số lượng người tham dự 60 người. Qua lớp tập huấn các hộ nuôi được phổ biến, giới thiệu các mô hình nuôi cải tiến, những nghiên cứu mới trong nuôi cá rô phi, điêu hồng từ đó làm cơ sở giúp cho nông hộ ứng dụng cho hoạt động nuôi cá rô phi, điêu hồng nhằm cải thiện tỷ lệ sống , năng suất, hiệu quả kinh tế mô hình nuôi.

 

ra, thông qua lớp tập huấn Chi cục cũng phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN  02 - 26 : 2017/BNNPTNT về CƠ SỞ NUÔI CÁ RÔ PHI –  YÊU CẦU KỸ THUẬT BẢO ĐẢM VỆ SINH THÚ Y, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM, đây là quy chuẩn mới ban hành năm 2017 bắt buộc áp dụng trong nuôi cá rô phi thương phẩm thâm canh và bán thâm với tiêu chuẩn sản phẩm nuôi chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đợt tập huấn này các hộ nuôi cá rô phi, điêu hồng cũng được phổ biến công văn số 1357/TY-TS ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Cục Thú y về việc hướng dẫn phòng, chống bệnh do TILV trên cá rô phi, điêu hồng nhằm giúp cho có thông tin cảnh báo về mối nguy lây nhiễm của loại bệnh này và tỷ lệ chết của cá đã mang mầm bệnh, từ đó đề xuất biện pháp tổng hợp cho việc tầm soát, ngăn ngừa sự xuất hiện mầm bệnh Tilapia lake virus (TiLV) trong hoạt động nuôi cá rô, phi điêu hồng thương phẩm của nông hộ trong thời gian tới.

 

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục Thủy sản An Giang