CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

Xét duyệt đề cương Đề án Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

03:00 08/08/2017

Ngày 03/8/2017, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cơ sở tổ chức cuộc họp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang để xét duyệt đề cương đề án Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long. ThS. Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang làm Chủ tịch hội đồng; GS. TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ làm Phó Chủ tịch hội đồng.

Ngoài ra còn có TS. Nguyễn Văn Sáng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II làm Ủy viên phản biện 1; TS. Châu Thi Đa, giảng viên Bộ môn Thủy sản, Đại học An Giang làm Ủy viên phản biện 2 và các lãnh đạo Sở Ban ngành liên quan như: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.

 

Ông TS. Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, đại diện đơn vị xây dựng đề cương đề án, báo cáo nội dung đề án Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến rất chuyên sâu, tập trung một số nội dung chính như: Tính cấp thiết xây dựng đề án; Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể;  Nội dung và các giải pháp triển khai thực hiện đề án.

 

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ - Phó Chủ tịch Hội đồng kết luận tổng hợp các ý kiến đóng góp và thông qua số điểm đánh giá đề án của các Ủy viên tham dự là  86/100 điểm. Kết quả cho thấy sự thống nhất cao của các thành viên tham dự, TS. Nguyễn Thanh Tùng tiếp thu các ý kiến đóng góp, sẽ điều chỉnh lại kinh phí khi thực hiện, sẽ sớm hoàn thiện đề cương đề án gởi về Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh An Giang phê duyệt.

 

Trần Hoàng Hùng

Chi cục Thủy sản An Giang