CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

An Giang tổ chức họp bàn về Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao

08:00 15/09/2017

Ngày 07/9/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đã tổ chức cuộc họp với Tổng cục Thủy sản để thảo luận các vấn đề liên quan đến mở rộng thành lập thêm chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ cá tra giống trong quá trình triển khai chuỗi liên kết tiêu thụ giống cá tra 3 cấp của tỉnh An Giang.

 

Ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy sản và Bà Võ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có các đơn vị liên quan tại An Giang như: Chi cục Thủy sản, Trung tâm Giống Thủy sản, Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản An (AFA), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản (Agifish),  Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng, Chi hội sản xuất giống cá tra 3 cấp AFA, Công ty Cổ phần Nam Việt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai và  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

 

Ông Trần Phùng Hoàng Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản An Giang báo cáo tóm tắc kết quả thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ giống cá tra 3 cấp chất lượng cao tỉnh An Giang. Kết quả thực hiện cho thấy các bên tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ giống cá tra 3 cấp đã phối hợp thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ cá tra giống 3 cấp đã ký kết tương đối tốt, tuy hiện nay hoạt động của chuỗi liên kết vẫn còn nhiều hạn chế nhưng bước đầu cho thấy một số hiệu quả tích cực đem lại cho nông dân như: Nông dân yên tâm sản xuất, không lo đầu ra tiêu thụ cá tra giống; Được công ty bao tiêu cá giống, thu mua theo giá sàn đảm bảo được lợi nhuận; Được tập huấn hướng dẫn quy trình ương cá tra giống đạt năng suất và tỷ lệ sống cao; Được Công ty hỗ trợ đầu tư nguồn thức cho cá tra giống.

 

Các bên bàn bạc trao đổi trên tinh thần hài hòa lợi ích của các bên tham gia liên kết sản xuất một số vấn đề chưa thực hiện tốt như: số lượng và kích cỡ cá tra giống chưa đáp ứng được nhu cầu và kế hoạch sản xuất của công ty; thời điểm đầu tư thức ăn cho các hộ ương chưa được hợp lý; Chất lượng cá tra giống cần phải tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất để được nâng cao hơn nửa để đáp ứng yêu cầu nuôi thương phẩm xuất khẩu của Công ty; thời điểm, số lần kiểm tra thu mua cá giống của Công ty cần phải được thực hiện hợp lý hơn, đảm bảo không ảnh hưởng hiệu quả sản xuất của các hộ ương giống.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho biết sẽ xem xét việc có thể tham gia chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp của tỉnh An Giang, tuy nhiên, do vùng nuôi của công ty ở rất xa vùng ương giống của An Giang, sẽ gặp khó khăn trong việc vận chuyển cá tra giống, Công ty có thể tham gia liên kết cung ứng cho nhu cầu cá tra giống của các hộ nuôi cá tra thương phẩm trong tỉnh An Giang có hợp đồng liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Công ty Cổ phần Nam Việt cũng cho biết hiện nay công ty đang thực hiện chuỗi liên kết 2 cấp (Công ty đã đầu tư đàn cá tra bố mẹ chất lượng cao và sản xuất cá tra bột), Công ty sẽ thực hiên liên kết với các hộ ương giống để cung ứng cá tra bột cho các hộ ương và thu mua lại cá tra hương. Nhu cầu cá tra hương phục vụ cho nuôi thương phẩm của công ty rất lớn khoảng 30-40 triệu con/tháng.

 

Ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy sản có ý kiến chỉ đạo: Chuỗi hiện nay mới hình thành nhưng nhu cầu giống của các Công ty thì lớn hơn. Bước đầu thực hiện chuỗi có kết quả tốt, tuy nhiên cũng có nhiều vấn đề bất cập trong hướng dẫn kỹ thuật, vấn đề đáp ứng giữa cung và cầu đối với Công ty và hộ nuôi. Trong thời gian tới đề nghị các bên nên thảo luận lại và nêu ra những quan điểm để cùng nhau tháo gỡ.

1. Đề nghị Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II kiểm tra lại chất lượng đàn cá tra bố mẹ do Viện cung cấp để tạo niềm tin cho người nuôi và doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II đã kết hợp Chi cục Thủy sản tổ chức tập huấn 2 lớp cho các hộ ương giống là chưa đáp ứng được, nếu cần thì đề nghị đề xuất mở thêm các lớp tập huấn;

2. Chi hội sản xuất giống cá tra 3 cấp AFA cần tổ chức lại sản xuất cho phù hợp, chia hội viên của Chi hội thành nhiều các tổ hợp tác, tổ chức sản xuất cung cấp cá tra giống đảm bảo về chất lượng, số lượng và kích cỡ cá tra giống chưa đáp ứng được nhu cầu và kế hoạch sản xuất của Công ty;

3. Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc cùng tham gia chuỗi liên kết sản xuất như: Trung tâm Khuyến nông An Giang; Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang để hỗ trợ nông dân tập huấn hướng dẫn kỹ thuật ương nuôi giống, kiểm soát quản lý tốt môi trường dịch bệnh trên cá tra giống, tạo niềm tin lẫn nhau cho hộ dân và Công ty trong quá trình thực hiện;

4. Định kỳ hằng tháng,  Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang cần tiếp tục tổ chức họp để các bên tham gia chuỗi liên kết gặp nhau trao đổi bàn bạc những vấn đề còn hạn chế, chưa thực hiện tốt, trao đổi trên tinh thần hài hòa lợi ích của các bên tham gia vì mục đích chung để cùng nhau phát triển.

 

Bà Võ Thị Thanh Vân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thủy sản và có ý kiến:

1. Đề nghị các bên tham gia chuỗi liên kết cần tập trung tháo gỡ những khó khăn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện. Chi hội cần giám sát lại các thành viên trong chi hội trong quá trình tham gia trong chuỗi giống cá tra 3 cấp; Hiệp hội nên tổ chức họp định kỳ 1 lần/tháng các hội viên trong Chi hội sản xuất giống cá tra 3 cấp AFA.

2. Đề nghị Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II cần thực hiện nghiên cứu quy trình ương theo chỉ đạo của tổng cục và quy trình ương cá tra giống phải phù hợp với điều kiện của tỉnh An Giang. (Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đặt hàng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản  II).

3. Chi cục thủy sản An Giang cần tổ chức thực hiện giám sát đối với các lô xuất cá tra bột của Trung tâm Giống Thủy sản, cử cán bộ kiểm tra giam sát quá trình ương giống và nuôi thương phẩm để có thông số đánh giá về chất lượng cá tra giống.

4. Đề nghị Chi cục thủy sản An Giang tham mưu kế hoạch thực hiện giám sát chuỗi liên kết sản xuất cá tra giống 3 cấp, các đơn vị cùng tham gia giám sát gồm: Chi cục Thủy sản An Giang; Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang; Trung tâm Khuyến nông An Giang; Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản An Giang (AFA) và Chi hội sản xuất giống cá tra 3 cấp AFA, cùng phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các bên tham gia chuỗi liên kết sản xuất, định kỳ có báo cáo nhận xét đánh giá và đề xuất các giải pháp để phát triển bền vững chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao tỉnh An Giang.

 

Trần Hoàng Hùng

Chi cục Thủy sản An Giang