CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

An Giang tăng cường công tác quản lý nuôi thủy sản lồng bè

09:00 28/06/2021

Theo UBND tỉnh An Giang, trong thời gian qua, công tác quản lý nghề nuôi thủy sản lồng bè đã được các Sở, ngành và địa phương luôn quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền để chấp hành tốt các quy định trong công tác quản lý nghề nuôi thủy sản lồng bè. Tuy nhiên, việc phát triển lồng bè ở một số nơi vẫn chưa đảm bảo đúng quy định làm ảnh hưởng đến dòng chảy, gây sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, gây mất an toàn giao thông thủy và làm ô nhiễm môi trường.

Nhằm ngăn chặn và chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát hiện trạng, tổ chức kiểm đếm số lượng lồng bè hiện có tại địa phương báo cáo trước ngày 15/7/2021. Đồng thởi thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện kiểm tra việc tuân thủ các quy định về nuôi trồng thủy sản lồng bè; xử lý nghiêm việc nuôi thủy sản lồng bè không tuân thủ quy định của pháp luật trên địa bàn. Xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, di dời, tháo dỡ những lồng bè không theo quy định và báo cáo trước ngày 31/10/2021.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc đóng mới và neo đậu lồng bè nuôi thủy sản không theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy đinh. Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về nuôi trồng thủy sản lồng bè trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng phát sinh số lượng lồng bè nuôi thủy sản mới không theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về nuôi thủy sản lồng bè; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định; xây dựng đề án “Sắp xếp lồng bè nuôi thủy sản trên sông đến năm 2025, tầm nhìn 2030” trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2022.

Đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo nội dung Công văn này; tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện về UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu; đề xuất khen thưởng để động viên các tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ, kể cả người dân phát hiện việc đóng mới bè nuôi thủy sản trái phép trên địa bàn quản lý.

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và hướng dẫn các thủ tục thuê đất, mặt nước và môi trường để nuôi trồng thủy sản; kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng mặt đất, mặt nước và môi trường nuôi trồng thủy sản lồng bè không tuân thủ quy định pháp luật; tổ chức quan trắc, đánh giá tác động môi trường tại các vùng nuôi thủy sản lồng bè; đánh giá ảnh hưởng đến dòng chảy gây bồi lắng, sạt lở của các khu vực nuôi thủy sản lồng bè và vùng lân cận, đề xuất biện pháp xử lý.

Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan tổ chức rà soát, đánh giá các khu vực neo đậu lồng bè trên địa bàn toàn tỉnh, nằm trong luồng và hành lang luồng thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải; Chỉ đạo lực lượng Thanh tra phối hợp với Thanh tra các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện neo đậu lồng bè trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

 Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc neo đậu và nuôi thủy sản lồng bè không đảm bảo vệ sinh môi trường và vi phạm luồng lạch, cản trở giao thông thủy theo quy định của pháp luật.

 Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo An Giang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định liên quan về điều kiện nuôi thủy sản lồng bè trên sông bằng các hình thức phù hợp./.

Nguồn Công văn số: 606/UBND-KTN ngày 24/6/2021

Xuân Hiếu