CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

Chi cục Thủy sản: Tập huấn các văn bản pháp luật trong nuôi trồng thủy sản

11:41 20/04/2022

Nhằm hướng dẫn kiểm tra chất lượng giống, thức ăn thủy sản trong sản xuất, lưu thông trên thị trường, quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp kỹ thuật xử lý vi phạm chất lượng giống thủy sản; xử lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản vi phạm quy định về chất lượng đến các công ty/Doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản nắm. Ngày 18/4, tại phường Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, Chi cục Thủy sản tổ chức lớp tập huấn cho cán Lãnh đạo các công ty/doanh nghiệp sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Lớp tập huấn được nghe Phó Chi Trưởng Chi cục Thủy sản, Nguyễn Hoàng Huy cung cấp một số thông tin mới về Nghị định số 26/2019/NĐ-BNNPTNT; Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT; Các Quy chuẩn Quốc gia về sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra học viên được được hướng dẫn kỹ về lập tài khoản đăng nhập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và cập nhật thông tin thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Trong quá trình học, các học viên chủ động tương tác trao đổi những vướng mắc, khó khăn đặt nhiều câu hỏi trong sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Các câu hỏi cũng được báo cáo viên giải đáp và hướng dẫn đầy đủ giúp học viên hiểu sâu hơn trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, những quy định danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh, nguyên liệu sản xuất thức ăn được sử dụng và những hóa chất, vi sinh vật cấm trong thức ăn thủy sản cũng được hướng dẫn chi tiết.

Cuối buổi tập huấn báo cáo viên tóm lược kiến thức cơ bản để học viên dễ ghi nhớ và kiểm tra lại toàn bộ những kiến thức đã học, để từ đó áp dụng vào thực tế cho công ty/doanh nghiệp mình.

 

Trang Nghiêm