CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

Trước ngày 18/6, Sở NN-PTNT An Giang nghiên cứu, đề xuất lộ trình xóa bỏ các bè nuôi cá trên sông

10:20 17/06/2021

Ngày 16/6/2021, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có văn bản số 2959/VPUBND-KTN để truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình về việc nghiên cứu, đề xuất lộ trình xóa bỏ các bè cá trên sông.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc dừng việc đóng mới bè nuôi thủy sản, có lộ trình sắp xếp, di dời, tháo dỡ các bè đang thả nuôi tiến tới xóa bỏ các bè nuôi trên sông trong thời gian tới, gởi về UBND tỉnh trước ngày 18/6/2021.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát các vùng sản xuất ngoài đê bao để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định.

Xem chi tiết Văn bản:

Văn bản số 2959/VPUBND-KTN để truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình về việc nghiên cứu, đề xuất lộ trình xóa bỏ các bè cá trên sông.

Xuân Hiếu