CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

An Giang: Chấn chỉnh tình hình tự phát đào ao nuôi cá

09:00 10/05/2018

Trước tình hình khan hiếm về con giống cá tra và giá cá tra thương phẩm xuất khẩu liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đã tổ chức đợt khảo sát thực tế tình hình đào ao ương cá giống và nuôi thương phẩm cá tra tại địa bàn một số huyện, thị, thành phố. Qua khảo sát, đã ghi nhận trường hợp phát sinh đào ao nuôi cá chưa phù hợp theo quy hoạch nuôi thủy sản của tỉnh, đặc biệt là quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang vừa đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tăng cường vận động, tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân biết việc đào ao nuôi cá phải tuân thủ quy hoạch nuôi thủy sản để tổ chức, cá nhân chấp hành. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp tự ý chuyển đổi diện tích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản không đúng mục đích Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt của địa phương.

 

Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoạt động nuôi trồng thủy sản phải thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nuôi thủy sản phải theo quy hoạch. Có báo cáo đề xuất đối với việc phát sinh diện tích đào ao nằm ngoài diện tích quy hoạch nuôi thủy sản của huyện, thị, thành phố, để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo trình xin ý kiến của UBND tỉnh.  

 

Nguồn: CV Số: 673/SNN&PTNT-CCTS ngày 7/5/2018

 

Xuân Hiếu