CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

Chi cục Thủy sản An Giang tập huấn nghiệp vụ, đáp ứng theo tiêu chuẩn an toàn và chất lượng

08:45 09/07/2019

Từ ngày 03/7 đến 04/7/2019, Chi cục Thủy sản An Giang đã tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tăng năng xuất và sản lượng, sản xuất con giống theo tiêu chuẩn an toàn và chất lượng tại UBND phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, với 28 nông hộ tham dự.

Nội dung tập huấn nhằm phổ biến các quy định trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tăng năng suất và sản lượng, sản xuất con giống theo tiêu chuẩn an toàn và chất lượng; Giới thiệu một số kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm và kỹ thuật nuôi cá chạch lấu.

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị cho các hộ nuôi những kiến thức liên quan đến nuôi trồng thủy sản công nghệ cao theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả kinh tế và tuân thủ quy định pháp luật lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.  Bên cạnh đó, các hộ nuôi cũng có những ý kiến trao đổi đến cán bộ tập huấn giúp giải quyết những thắc mắc, khó khăn vướng mắc trong hoạt động nuôi thủy sản.

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản An Giang sẽ tổ chức triển khai Luật thủy sản các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho lực lượng kỹ thuật viên thủy sản và các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực thủy sản trên địa bàn An Giang góp phần thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.

Thanh Lương - Chi cục Thủy sản An Giang