CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

Lễ ký kết giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Hiệp hội Thuỷ sản về kế hoạch triển khai hoạt động thuỷ sản năm 2023

11:05 25/11/2022

Ngày 23/11/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang cùng với Hiệp hội Thuỷ sản đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác phối hợp hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản năm 2023. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp ở quý IV năm 2021 và năm 2022, các đơn vị liên quan của ngành cùng Hiệp hội thuỷ sản đã triển khai tuyên truyền, vận động xây dựng và phát triển Chi hội, Hợp tác xã, Tổ Liên kết và vận động các doanh nghiệp thuỷ sản tham gia vào tổ chức Hiệp hội cũng như tham gia vào Tổ phản ứng nhanh nông nghiệp cấp xã, tạo điều kiện hỗ trợ liên kết đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

Bên cạnh đó, hai bên cùng phối hợp triển khai đồng bộ giải pháp chủ tương của đảng, tỉnh uỷ, UBND về công tác đảm bảo sản xuất nông nghiệp; Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị thuỷ sản tại địa phương, tạo mọi điều kiện để hình thành tổ chức kinh tế hợp tác làm cầu nối liên kết sản xuất tiêu thụ thuỷ sản giữa nông dân và doanh nghiệp, thương lái trong và ngoài tỉnh tạo thành mạng lưới rộng khắp để tránh ảnh hưởng của biến động thị trường và giá cả; tổ chức lại nuôi trồng thuỷ sản theo hướng liên kết sản xuất nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu chất lượng, an toàn thực phẩm với quy mô lớn.

Mục đích ký kết nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra trong kế hoạch theo tiến độ hằng năm và từng bước hướng người nuôi thuỷ sản nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đáp ứng quy định pháp lý hiện hành. Ngoài ra, phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia vào tổ chức hội, cũng cố nâng chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở hội đáp ứng yêu cầu về chất lượng và các quy định hiện hành.

Tại buổi ký kết, Lãnh đạo hai đơn vị thống nhất tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp hoạt động trong năm 2023 cùng trao đổi thảo luận để đạt mục tiêu đề ra. Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trưởng Chi cục Thuỷ sản, Trần Anh Dũng cũng đề xuất thêm ngoài kế hoạch ký kết, cần đẩy mạnh thực hiện tăng trưởng cho ngành thuỷ sản theo kịch bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đề ra, tăng trưởng thuỷ sản đạt từ 3,2-3,5%, khoảng 850 -950 tỷ, chiếm hơn 50% trong ngành nông nghiệp. Do đó, sắp tới cần liên kết các doanh nghiệp, cũng như các cơ sở hình thành cũng cố lại các chi hội nuôi thuỷ sản đặc biệt là cá tra để liên kết sản xuất nhằm phục vụ cho vùng nuôi đạt chất lượng mang hiệu quả cao nhằm đạt được kịch bản đề ra.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang, nguyễn Sĩ Lâm, trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ công tác triển khai hỗ trợ tốt nhất cho cho các Hợp tác xã, Tổ Hợp tác, thương lái cá nhân tham gia cung ứng giống, vật tư nông nghiệp nông dân sản xuất trên địa bàn đến ngư dân và doanh nghiệp thuỷ sản. Tuy nhiên, vẫn còn gặp khó khăn trong trao đổi phối hợp gắn kết, do tình hình sản xuất không thuận lợi, các chi hội thực sự chưa gắn kết, đầu ra chưa ổn định, giá cả biến động liên tục nên chưa tạo sức hút đối với thành viên tham gia. Trong thời gian tới trách nhiệm ngành nông nghiệp cùng Hiệp hội Thuỷ sản An Giang hai đơn vị tiếp tục hợp tác phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh và có kế hoạch cụ thể rõ ràng từng bước triển khai các văn bản pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản. Tập huấn các kỹ thuật, công nghệ mới hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất giống và thương phẩm, đẩy mạnh đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; xây dựng mô hình điểm ứng dụng công nghệ caotrong nuôi trồng thuỷ sản giúp giúp tăng năng suất hiệu quả kinh tế cho ngư dân. Đồng thời tiếp tục phối hợp, hỗ trợ vận động hộ nuôi, doanh nghiệp thuỷ sản trên địa bàn tỉnh tham gia vào Tổ chức Hiệp hội.

Trang Nghiêm