CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Thông tin tổng hợp

Thông báo xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

11:45 03/12/2022

Hội đồng Xét tuyển Viên chức - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-SNNPTNT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022;

Trên cở sở kết quả Vòng 1, Hội dồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, cụ thể như sau:

1. Triệu tập 167 thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 (chi tiết theo danh sách đỉnh kèm).

2. Hình thức và nội dung Vòng 2:

2.1. Hình thức: phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

2.2. Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Thời gian và địa điểm:

3.1. Thời gian: vào lúc 07 giờ ngày 03 tháng 12 năm 2022 (thứ bảy).

- Buổi sáng bắt đầu vào lúc 07 giờ.

- Buổi chiều bắt đầu vào lúc 13 giờ.

3.2. Địa điểm: Hội trường Câu lạc bộ hưu trí tỉnh An Giang (số 05, đường Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)

4. Một số nội dung thí sinh lưu ý:

- Khi đi thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh đế xuất trình khi được gọi vào Phòng phỏng vấn.

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn.

Thông báo này và các thông tin khác có liên quan đến kỳ xét tuyển được niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang (số 07, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuỵên, tỉnh An Giang) để các thí sinh biết, thực hiện.

Xem chi tiết:

- Thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

- Thông báo Nội quy kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

- Thông báo số: 01/TB-HĐXTVC, ngày 07/11/2022 của Hội đồng Xét tuyển Viên chức về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

- Danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

-  Danh mục tài liệu ôn tập (Ban hành kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐXTVC, ngày 07 tháng 11 năm 2022) (file Word)

 

Danh mục tài liệu được phân ra theo ngành nghề đăng ký:

1. Chăn nuôi và Thú y

2. Kiểm nghiệm giống cây trồng

3. Khuyến nông

4. Quản lý, bảo vệ rừng

5. Thủy lợi

6. Thủy sản

7. Trồng trọt - BVTV Phần 1

8. Trồng trọt - BVTV Phần 2

 

Phần mềm tiện ích: Dùng để giải nén tập tin. Chọn phiên bản thích hợp với Hệ điều hành. Bấm tải về và cài đặt

- Winrar (Hệ điều hành 32 bit)

- Winrar (Hệ điều hành 64 bit)

 

 

Hội đồng Xét tuyển Viên chức - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang