CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

05:30 18/04/2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang thông báo kết quả điểm của các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

 

1. Danh sách kết quả điểm của các thí sinh theo số vị trí từ 1 đến 194 được niêm yết tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đăng tại Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang http://sonongnghiep.angiang.gov.vn.

 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo, các thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo điểm xét tuyển đến Hội đồng xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo mẫu số 05 đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- Đơn đề nghị phúc khảo nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. Địa chỉ: Số 07, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Hạn cuối tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo: vào lúc 17 giờ 00 ngày     04/5/2018 (đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì).

- Không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax và các đơn phúc khảo nộp sau thời hạn nêu trên.

- Không phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

 

Xem thông tin chi tiết:

- Thông báo số: 28/TB-SNN&PTNT, ngày 18/4/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

- Kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

- Mẫu đơn xin phúc khảo