CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Công bố giá mua thóc định hướng vụ Đông Xuân 2016 – 2017

08:53 02/03/2017

Ngày 06/1/2017, Bộ Tài chính đã công bố giá thành sản xuất lúa kế hoạch và mua thóc định hướng vùng Đồng bằng sông Cửu Long vụ Đông Xuân 2016 - 2017. Theo đó, giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ Đông Xuân 2016 - 2017 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, như sau:

Bảng giá thành sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2016 - 2017 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;

ĐVT: Đồng/kg

Theo các số liệu trên thì mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ Đông Xuân 2016 - 2017 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khoảng từ 2.926 - 5.156 đồng/kg. Mức giá bình quân sản xuất lúa kế hoạch vụ Đông Xuân 2016 – 2017 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 3.668 đồng/kg.

Về giá mua định hướng, Bộ Tài chính yêu cầu căn cứ vào mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ Đông Xuân 2016 - 2017 do Bộ Tài chính công bố như trên, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân mua lúa với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2016 - 2017.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang