CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thông báo triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh An Giang

06:53 23/07/2017

Thực hiện Công văn số 1163 /UBND-KGVX ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Trong tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang sẽ ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh An Giang để triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh An Giang

 

Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh An Giang đối với những thủ tục sau:

 

STT

Tên thủ tục

I

Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

3

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

4

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật.

5

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về Thú y.

6

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật.

7

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.

8

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

II

Lĩnh vực Thủy sản

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới.

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán.

3

Thủ tục đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu.

 

 Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh An Giang, sẽ có thông báo chính thức thời điểm bắt đầu thực hiện và hướng dẫn chi tiết đến tổ chức cá nhân.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang