CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Quyết định số: 2048/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang: Công bố danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành

08:05 03/10/2019

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số: 1429/QĐ-UBND  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang

Xem thông tin chi tiết (Bấm vào và tải về)