CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Quyết định số: 1429/QĐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh An Giang: Công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

08:00 03/10/2019

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số: 1429/QĐ-UBND  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công

trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang, với tổng số là 681 thủ tục, bao gồm:

Phụ lục I: Sở, Ban, Ngành tỉnh (567 thủ tục).

Phụ lục II: Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh (23 thủ tục).

Phụ lục III: Huyện, thị xã, thành phố (89 thủ tục).

Phụ lục IV: Xã, phường, thị trấn (02 thủ tục).

Quyết định này thay thế Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh An Giang

.

Xem thông tin chi tiết (Bấm vào và tải về)

Quyết định số 1429/QĐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang