CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa Thị xã Tân Châu

01:40 07/04/2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

3 tổ giống (DT 88,61ha/148 hộ) + 5 Tập hợp cá nhân SX giống ((DT 55,50 ha/210 hộ) - diện tích: 144,11 ha - 936,72 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

 

Cá nhân sản xuất giống

Phường Long Châu

 

 

2,75

17,88

13

IR 50404

XN

0,60

3,90

 

OM 18

XN

1,65

10,73

 

Giống khác

XN

0,50

3,25

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Phường Long Phú

 

 

13,05

84,83

53

Đài thơm 8

XN

5,05

32,83

 

OM 18

XN

8,00

52,00

 

1

Khưu Bá Phúc
tồ giống xã Phú Vĩnh
DĐ: 0985 754 262

Xã Phú Vĩnh

 

 

62,71

407,62

129

Đài thơm 8

XN

56,81

369,27

 

OM 18

XN

5,90

38,35

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Châu Phong

 

 

15,40

100,10

72

Đài thơm 8

XN

15,40

100,10

 

OM 5451

XN

 

0,00

 

2

Trần Quang Kiều
Tổ giống ấp Phú Hữu 2
DĐ: 0969 345 314

Xã Lê Chánh

 

 

24,70

160,55

15

OM 9582

XN

8,00

52,00

 

Đài thơm 8

XN

9,20

59,80

 

OM 18

XN

7,50

48,75

 

3

Hoa Sĩ Hiền
Tổ giống ấp Tân Phú B
DĐ: 0975 415 474

Xã Tân An

 

 

1,20

7,80

4

Đài thơm 8

XN

1,05

6,83

 

Nhóm giống TC

XN

0,15

0,98

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú Lộc

 

 

16,70

108,55

44

Đài thơm 8

XN

15,10

98,15

 

OM 18

XN

1,60

10,40

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Vĩnh Hòa

 

 

7,60

49,40

28

OM 9582

XN

1,80

11,70

 

OM 5451

XN

1,20

7,80

 

Đài thơm 8

XN

4,60

29,90

 

Tổng cộng :

 

 

144,11

936,72

358

 
Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng