CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa Thị xã Tân Châu

01:40 28/05/2021

Vụ Đông Xuân 2019-2020

10 tổ - 372 hộ - diện tích: 148,33 ha - 964,15 tấn giốngg

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Tổ giống phường Long Châu

Phường Long Châu

 

 

1,67

10,86

11

Nhóm giống TC

XN

0,10

0,65

 

OM 9582

XN

1,57

10,21

 

2

Tổ giống phường Long Phú

Phường Long Phú

 

 

11,45

74,43

51

OM 9582

XN

11,45

74,43

 

3

Khưu Bá Phúc
tồ giống xã Phú Vĩnh
DĐ: 0985 754 262

Xã Phú Vĩnh

 

 

62,71

407,62

129

OM 9582

XN

62,71

407,62

 

4

Tổ giống xã Châu Phong

Xã Châu Phong

 

 

14,60

94,90

67

OM 9582

XN

13,50

87,75

 

OM 5451

XN

1,10

7,15

 

5

Trần Quang Kiều
Tổ giống ấp Phú Hữu 2
DĐ: 0969 345 314

Xã Lê Chánh

 

 

28,50

185,25

19

OM 9582

XN

20,00

130,00

 

OM 6976

XN

3,00

19,50

 

Đài thơm 8

XN

2,00

13,00

 

OM 18

XN

3,00

19,50

 

Giống khác

XN

0,50

3,25

 

6

Hoa Sĩ Hiền
Tổ giống ấp Tân Phú B
DĐ: 0975 415 474

Xã Tân An

 

 

4,10

26,65

10

OM 9582

XN

2,75

17,88

 

OM 6976

XN

1,20

7,80

 

Nhóm giống TC

XN

0,15

0,98

 

7

Tổ giống xã Long An

Xã Long An

 

 

3,75

24,38

18

OM 9582

XN

2,40

15,60

 

OM 18

XN

1,00

6,50

 

Giống khác

XN

0,35

2,28

 

8

Tổ giống xã Phú Lộc

Xã Phú Lộc

 

 

9,80

63,70

33

Đài thơm 8

XN

4,40

28,60

 

OM 5451

XN

4,30

27,95

 

OM 18

XN

1,10

7,15

 

9

Tổ giống phuòng Long Sơn

Phuòng Long Sơn

 

 

3,15

20,48

2

OM 9582

XN

3,15

20,48

 

10

Tổ giống xã Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Hòa

 

 

8,60

55,90

32

OM 9582

XN

7,50

48,75

 

Đài thơm 8

XN

1,10

7,15

 

Tổng cộng :

 

 

148,33

964,15

372

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng