CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa huyện Phú Tân

01:38 07/04/2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

17 tổ giống, DT 573,83ha/266 hộ và 17 tập hợp cá nhân SX giống, DT 1052ha/611 hộ - 10.573,03 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích
(ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Châu Thái Học
Tổ giống Phú Đức 2
DĐ: 0919.210.679

Xã Phú Thạnh

 

 

42,90

278,85

15

Nếp Long An

XN

42,90

278,85

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú Thạnh

 

 

101,45

659,43

69

Nếp Long An

XN

101,45

659,43

 

2

Huỳnh Văn Tâm
Tổ giống xã Phú Hưng
DĐ: 0979.888.862

Xã Phú Hưng

 

 

49,00

318,50

15

Nếp Long An

XN

45,50

295,75

 

Nếp AG

XN

3,50

22,75

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú Hưng

 

 

91,55

595,08

46

Nếp AG

XN

21,78

141,57

 

Nếp Long An

XN

69,77

453,51

 

3

Lê Văn Ao
Tổ giống xã Hiệp Xương
DĐ: 0987.514.796

Xã Hiệp Xương

 

 

71,50

464,75

23

Nếp AG

XN

71,50

464,75

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Hiệp Xương

 

 

71,00

461,50

33

Nếp CK 92

XN

71,00

461,50

 

4

Trần Văn De
Tổ giống B.Thạnh Đông
DĐ: 0987.156.571

Xã Bình Thạnh Đông

 

 

24,10

156,65

15

Nếp AG

XN

24,10

156,65

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Bình Thạnh Đông

 

 

24,00

156,00

23

Nếp CK 92

XN

24,00

156,00

 

5

Nguyễn Bá Tòng
Tổ giống ấp Phú Lợi
ĐT: 0839.088.669

Xã Phú Lâm

 

 

37,20

241,80

36

Nếp Long An

XN

37,20

241,80

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú Lâm

 

 

45,40

295,10

65

Nếp Long An

XN

45,40

295,10

 

6

Trần Vi Cần
Ấp Long Thạnh 2
ĐT: 076 3537414

Xã Long Hòa

 

 

11,00

71,50

6

Đài thơm 8

XN

4,20

27,30

 

OM 18

XN

3,20

20,80

 

Nếp Long An

XN

3,60

23,40

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Long Hòa

 

 

32,37

210,41

21

Đài thơm 8

XN

20,07

130,46

 

OM 18

XN

5,20

33,80

 

Nếp Long An

XN

7,10

46,15

 

7

Nguyễn Văn Phơ
Tổ giống ấp Phú Hữu
DĐ: 0815.867.078

TT. Chợ Vàm

 

 

30,10

195,65

10

Nếp Long An

XN

30,10

195,65

 

 

Cá nhân sản xuất giống

TT. Chợ Vàm

 

 

56,63

368,10

44

Nếp Long An

XN

56,63

368,10

 

8

Lữ Văn Thương
Tổ giống xã Phú Hiệp

Xã Phú Hiệp

 

 

14,00

91,00

14

Đài thơm 8

XN

14,00

91,00

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú Hiệp

 

 

55,55

361,08

25

Đài thơm 8

XN

30,85

200,53

 

OM 18

XN

24,70

160,55

 

9

Tổ giống xã Phú Long

Xã Phú Long

 

 

20,30

131,95

6

OM 18

XN

8,50

55,25

 

Nếp Long An

XN

7,30

47,45

 

Đài thơm 8

XN

4,50

29,25

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú Long

 

 

101,20

657,80

47

Nếp CK 92

XN

 

0,00

 

Nếp Long An

XN

21,20

137,80

 

Đài thơm 8

XN

56,50

367,25

 

OM 18

XN

23,50

152,75

 

10

Đỗ Văn Thiệt
Tổ giống xã Phú Xuân
DĐ: 0853.417.364

Xã Phú Xuân

 

 

20,53

133,45

9

Nếp Long An

XN

13,29

86,39

 

Nếp AG

XN

7,24

47,06

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú Xuân

 

 

88,74

576,81

45

Nếp Long An

XN

47,99

311,94

 

Nếp AG

XN

40,75

264,88

 

11

Trần Văn Tài
Tổ giống xã Phú Thành
DĐ: 0916.829.164

Xã Phú Thành

 

 

21,70

141,05

13

Nếp Long An

XN

21,70

141,05

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú Thành

 

 

107,70

700,05

60

Nếp Long An

XN

93,10

605,15

 

OM 18

XN

14,60

94,90

 

12

Lê Văn Thà
Tổ giống xã Tân Hòa
DĐ: 0919.586.450

Xã Tân Hòa

 

 

33,20

215,80

12

Nếp AG

XN

33,20

215,80

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Tân Hòa

 

 

21,90

142,35

8

Nếp AG

XN

21,90

142,35

 

13

Trần Văn Bô
HTX Phú An
DĐ: 0368.206.357

Xã Phú An

 

 

65,60

426,40

20

Nếp Long An

XN

65,60

426,40

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú An

 

 

38,80

252,20

30

Nếp Long An

XN

38,80

252,20

 

14

Nguyễn Quang Hiển
Tổ giống Phú Thọ
DĐ: 0919.303.034

Xã Phú Thọ

 

 

55,50

360,75

42

Nếp Long An

XN

55,50

360,75

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú Thọ

 

 

39,00

253,50

24

Nếp Long An

XN

39,00

253,50

 

15

Huỳnh Ngọc Ở
Tổ giống TT Phú Mỹ

TT Phú Mỹ

 

 

22,50

146,25

9

Nếp Long An

XN

22,50

146,25

 

 

Cá nhân sản xuất giống

TT Phú Mỹ

 

 

3,50

22,75

2

Nếp Long An

XN

3,50

22,75

 

16

Lê Văn Phép
Tổ giống xã Hòa Lạc
DĐ: 0913.617.865

Xã Hòa Lạc

 

 

11,00

71,50

2

OM 18

XN

11,00

71,50

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Hòa Lạc

 

 

117,00

760,50

41

OM 18

XN

117,00

760,50

 

17

Lê Văn Nhịn
Tổ giống xã Phú Bình
DĐ: 0978.066.665

Xã Phú Bình

 

 

43,70

284,05

19

Đài thơm 8

XN

9,00

58,50

 

OM 18

XN

19,70

128,05

 

Nếp AG

XN

15,00

97,50

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Xã Phú Bình

 

 

57,00

370,50

28

Nếp AG

XN

40,50

263,25

 

Nếp Long An

XN

1,00

6,50

 

Đài thơm 8

XN

8,00

52,00

 

OM 18

XN

7,50

48,75

 

Tổng cộng :

 

 

1.626,62

10.573,03

877

 
Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng