CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống lúa huyện An Phú

01:42 07/04/2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

4 tổ - 105 hộ - diện tích: 109,00 ha - 708,50 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Tổ giống xã Nhơn Hội

Xã Nhơn Hội

 

 

25,00

162,50

20

OM 5451

XN

17,00

110,50

 

Đài thơm 8

XN

8,00

52,00

 

2

Trần Văn Phú
Tổ giống xã Đa Phước
DD: 0814.549.672

Xã Đa Phước

 

 

30,00

195,00

39

Đài thơm 8

XN

2,00

13,00

 

IR 50404

XN

28,00

182,00

 

3

Huỳnh Công Bình
CLB . Xã Phú Hữu
DĐ: 0975.201.769

Xã Phú Hữu

 

 

45,00

292,50

38

OM 5451

XN

15,00

97,50

 

Đài thơm 8

XN

30,00

195,00

 

4

Huỳnh Văn Muỗn
Tổ giống xã  Khánh Bình
DD: 0385.647.229

Xã Khánh Bình

 

 

9,00

58,50

8

IR 50404

XN

9,00

58,50

 

Tổng cộng :

 

 

109,00

708,50

105

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng