CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống lúa huyện An Phú

01:42 27/05/2021

Vụ Đông Xuân 2020-2021

10 tổ - 300 hộ - diện tích: 304,60 ha - 1.979,90 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Đinh Quang Trạng
Tổ giống xã Vĩnh Trường
DĐ: 0947.291.959

Xã Vĩnh Trường

 

 

2,00

13,00

18

OM 5451

XN

0,50

3,25

 

IR 50404

XN

0,50

3,25

 

Đài thơm 8

XN

1,00

6,50

 

2

Tổ giống xã Nhơn Hội

Xã Nhơn Hội

 

 

23,00

149,50

31

OM 5451

XN

17,50

113,75

 

IR 50404

XN

5,50

35,75

 

3

Võ Văn Thôn
Tổ giống xã Vĩnh Lộc
DĐ: 0987.299.649

Xã Vĩnh lộc

 

 

47,60

309,40

60

Đài thơm 8

XN

5,30

34,45

 

IR 50404

XN

20,70

134,55

 

OM 5451

XN

21,60

140,40

 

4

Lê Văn Lời
Tổ giống xã Phước Hưng
DĐ: 0368.044.494

Xã Phước Hưng

 

 

5,00

32,50

8

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

5

Lê Hồng Phúc
Tổ giống TT.An Phú
DĐ: 0986.586.780

TT An Phú

 

 

60,00

390,00

40

Đài thơm 8

XN

4,00

26,00

 

OM 5451

XN

24,00

156,00

 

IR 50404

XN

32,00

208,00

 

6

Đỗ Văn Buôn
Tổ giống xã Phú Hội
DĐ: 0336.033.306

Xã Phú Hội

 

 

30,00

195,00

8

OM 5451

XN

10,00

65,00

 

IR 50404

XN

5,00

32,50

 

Đài thơm 8

XN

15,00

97,50

 

7

Trần Văn Phú
Tổ giống xã Đa Phước
DD: 0814.549.672

Xã Đa Phước

 

 

50,00

325,00

42

Đài thơm 8

XN

20,00

130,00

 

IR 50404

XN

30,00

195,00

 

8

Huỳnh Công Bình
CLB . Xã Phú Hữu
DĐ: 0975.201.769

Xã Phú Hữu

 

 

65,00

422,50

53

OM 5451

XN

50,00

325,00

 

Đài thơm 8

XN

15,00

97,50

 

9

Huỳnh Văn Muỗn
Tổ giống xã  Khánh Bình
DD: 0385.647.229

Xã Khánh Bình

 

 

9,00

58,50

9

IR 50404

XN

9,00

58,50

 

10

Trần Văn Hoàng
Tổ giống xã Vĩnh Hậu
DĐ: 0919.787.489

Xã Vĩnh Hậu

 

 

13,00

84,50

31

OM 5451

XN

5,10

33,15

 

Đài thơm 8

XN

0,90

5,85

 

IR 50403

XN

6,30

40,95

 

OM 18

XN

0,70

4,55

 

Tổng cộng :

 

 

304,60

1.979,90

300

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng