CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa TP Long Xuyên

01:37 27/05/2021

Vụ Đông Xuân 2020-2021

6 tổ - 99 hộ - diện tích: 133,10 ha - 865,15 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Ngô Kim Bé
Tổ giống Khóm Tây An
DĐ: 0857.740.685

Phường Mỹ Thới

 

 

26,00

169,00

9

Lúa Nhật

XN

13,00

84,50

 

Nếp

XN

8,70

56,55

 

Đài thơm 8

XN

4,00

26,00

 

OM 5451

XN

0,30

1,95

 

2

Nguyễn Hữu Nhơn
Tổ giống Phưởng Mỹ Hòa
DĐ: 0979.272.244

Phường Mỹ Hòa

 

 

19,00

123,50

15

IR 50404

XN

8,00

52,00

 

OM 380

XN

2,00

13,00

 

OM 4900

XN

3,00

19,50

 

OM 5451

XN

6,00

39,00

 

3

Mai Tấn Phước
Tổ giống  phường Mỹ Thạnh
DĐ: 0939.976.992

Phường Mỹ Thạnh

 

 

12,60

81,90

12

Jasmine

XN

0,80

5,20

 

Nếp

XN

7,80

50,70

 

Đài thơm 8

XN

4,00

26,00

 

4

Tổ giống  phường Mỹ Quý

Phường Mỹ Quý

 

 

10,00

65,00

14

OM 4218

XN

3,00

19,50

 

OM 5451

XN

4,00

26,00

 

Lúa Nhật

XN

3,00

19,50

 

5

Nguyễn Hồng Châu
Tổ giống  xã Mỹ Khánh
DĐ: 0397.034.846

Xã Mỹ Khánh

 

 

41,50

269,75

26

IR 50404

XN

2,30

14,95

 

OM 18

XN

10,00

65,00

 

Đài thơm 8

XN

29,20

189,80

 

6

Nguyễn Thanh Phong
Tổ giống xã Mỹ Hòa Hưng
DĐ: 0353.921.613

Xã Mỹ Hòa Hưng

 

 

24,00

156,00

23

IR 50404

XN

24,00

156,00

 

Tổng cộng :

 

 

133,10

865,15

99

 

Ghi chú:  XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng