CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa TP Long Xuyên

01:37 07/04/2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

6 tổ - 73 hộ - diện tích: 82,90 ha - 538,85 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

 

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Ngô Kim Bé
Tổ giống Khóm Tây An
DĐ: 0857.740.685

Phường Mỹ Thới

 

 

23,00

149,50

13

Lúa Nhật

XN

20,00

130,00

 

Đài thơm 8

XN

3,00

19,50

 

2

Nguyễn Hữu Nhơn
Tổ giống Phưởng Mỹ Hòa
DĐ: 0979.272.244

Phường Mỹ Hòa

 

 

5,00

32,50

5

IR 50404

XN

5,00

32,50

 

3

Mai Tấn Phước
Tổ giống  phường Mỹ Thạnh
DĐ: 0939.976.992

Phường Mỹ Thạnh

 

 

9,30

60,45

7

Đài thơm 8

XN

9,30

60,45

 

4

Tổ giống  phường Mỹ Quý

Phường Mỹ Quý

 

 

3,00

19,50

8

Đài thơm 8

XN

2,00

13,00

 

Lúa Nhật

XN

1,00

6,50

 

5

Nguyễn Hồng Châu
Tổ giống  xã Mỹ Khánh
DĐ: 0397.034.846

Xã Mỹ Khánh

 

 

24,80

161,20

18

Jasmine

XN

22,30

144,95

 

Đài thơm 8

XN

2,50

16,25

 

6

Nguyễn Thanh Phong
Tổ giống xã Mỹ Hòa Hưng
DĐ: 0353.921.613

Xã Mỹ Hòa Hưng

 

 

17,80

115,70

22

IR 50404

XN

17,80

115,70

 

Tổng cộng :

 

 

82,90

538,85

73

 

Ghi chú:  XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng