CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống lúa huyện Châu Phú

01:42 27/05/2021

Vụ Đông Xuân 2020-2021

23 tổ giống - 284 hộ - 739,00 ha - 4.803.50 tấn giống (Trong đó có 3 Cty, Diện tích: 257 ha)

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích
(ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Nguyễn Thành Nên
Tổ giống Bình Thủy
DĐ: 0919.848.416

Xã Bình Thủy

 

 

10,00

65,00

6

OM 18

XN

10,00

65,00

 

2

Nguyễn Công Tâm
Tổ nhân giống Tâm Thành
DĐ: 0776.924.566-
0964.640.450

Xã Bình Thủy

 

 

8,00

52,00

4

OM 18

XN

8,00

52,00

 

3

Nguyễn Thành Kế
Tổ giống Bình Thuận
DĐ: 0394.576.924

Xã Bình Long

 

 

15,00

97,50

2

OM 5451

XN

8,00

52,00

 

OM 18

XN

7,00

45,50

 

4

Trần Văn Tâm
DĐ: 0918.210.959
Tổ nhân giống Chí Tâm

Xã Bình Long

 

 

7,00

45,50

5

OM 5451

XN

7,00

45,50

 

5

Huỳnh Thanh Sơn
Tổ giống Thanh Sơn
DĐ: 0918.091.664

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

20,00

130,00

10

Đài thơm 8

XN

3,00

19,50

 

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

OM 18

XN

10,00

65,00

 

OM 6976

XN

2,00

13,00

 

6

Nguyễn Văn Đảm
Tổ nhân giống Thạnh Lợi
Điện thoại: 0296 3685803

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

20,00

130,00

7

OM 18

XN

8,00

52,00

 

Đài thơm 8

XN

12,00

78,00

 

7

Trương Văn Năng
Cty Giống CT Trương Nhất
DĐ: 0388.440.099

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

25,00

162,50

13

OM 18

XN

13,00

84,50

 

Đài thơm 8

XN

12,00

78,00

 

8

Nguyễn Văn Hậu
Cty giống CT Vĩnh Quí
DĐ: 0919.159.754

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

170,00

1.105,00

55

OM 5451

XN

50,00

325,00

 

Đài thơm 8

XN

30,00

195,00

 

OM 9582

XN

35,00

227,50

 

OM 18

XN

30,00

195,00

 

OM 7347

XN

15,00

97,50

 

OM 6976

XN

10,00

65,00

 

9

Từ Bá Đạt
Tổ giống Thạnh Mỹ Tây
DĐ: 0972.730.865

Xã Thạnh Mỹ Tây

 

 

46,00

299,00

30

Jasmine

XN

2,00

13,00

 

OM 9577

XN

2,00

13,00

 

OM 9582

XN

5,00

32,50

 

Nếp

XN

8,00

52,00

 

Đài thơm 8

XN

12,00

78,00

 

OM 5451

XN

7,00

45,50

 

OM 18

XN

10,00

65,00

 

10

Nguyễn Văn Á
Tổ giống Trung Hưng
DĐ: 0977.758.676

Xã Bình Mỹ

 

 

60,00

390,00

27

Jasmine

XN

5,00

32,50

 

OM 6976

XN

3,00

19,50

 

Nếp

XN

52,00

338,00

 

11

Nguyễn Văn Khương
Tổ giống Khương Trinh
DĐ: 0932.809.626

Xã Bình Mỹ

 

 

20,00

130,00

5

Nếp

XN

20,00

130,00

 

12

Trần Hữu Chí
Cty giống cây trồng Sáu Rí
DĐ: 0983.629.211

Xã Bình Mỹ

 

 

62,00

403,00

30

Jasmine

XN

6,00

39,00

 

OM 5451

XN

9,00

58,50

 

Nếp

XN

5,00

32,50

 

IR 50404

XN

3,00

19,50

 

OM 7347

XN

2,00

13,00

 

OM 9577

XN

3,00

19,50

 

OM 9582

XN

4,00

26,00

 

OM 4218

XN

12,00

78,00

 

OM 4900

XN

5,00

32,50

 

OM 6976

XN

13,00

84,50

 

13

Nguyễn Văn Cường
Tổ nhân giống Tý Cường
DĐ: 0982.608.388

Xã Bình Mỹ

 

 

10,00

65,00

5

Nếp

XN

10,00

65,00

 

14

Nguyễn Nhơn Bình
Tổ nhân giống Thịnh Phát An Giang
DĐ: 0918409577

Xã Mỹ Phú

 

 

30,00

195,00

15

OM 5451

XN

7,00

45,50

 

OM 18

XN

8,00

52,00

 

OM 9582

XN

4,00

26,00

 

OM 6976

XN

4,00

26,00

 

Đài thơm 8

XN

7,00

45,50

 

15

Nguyễn Tấn Đức
CLB Hòa Phát
DĐ: 0987.005.872

Xã Khánh Hòa

 

 

3,00

19,50

5

OM 5451

XN

3,00

19,50

 

16

Dương Văn Hợp
Tổ nhân giống Khánh Đức
DĐ: 0398.629.259

Xã Khánh Hòa

 

 

1,00

6,50

3

OM 5451

XN

1,00

6,50

 

17

Phạm Sinh Nguyên
Tổ giống Long An
DĐ: 0989.734.886

Xã Ô Long Vĩ

 

 

3,00

19,50

3

OM 18

XN

1,50

9,75

 

Đài thơm 8

XN

1,50

9,75

 

18

Lê Văn Hiền
Tổ giống Long Bình
DĐ: 01682.505.789

Xã Ô Long Vĩ

 

 

2,00

13,00

2

OM 5451

XN

0,50

3,25

 

OM 18

XN

1,00

6,50

 

Đài thơm 8

XN

0,50

3,25

 

19

Võ Văn Hòa
Tổ giống Long Thành
DĐ: 0367.868.140

Xã Ô Long Vĩ

 

 

56,00

364,00

15

OM 5451

XN

4,00

26,00

 

OM 18

XN

40,00

260,00

 

Đài thơm 8

XN

12,00

78,00

 

20

Lê Trường Nam
Tổ giống Hưng Hòa
DĐ: 0983.815.197

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

7,00

45,50

7

Đài thơm 8

XN

4,00

26,00

 

OM 5451

XN

3,00

19,50

 

21

Phạm Thành Nghiệp
THT nhân giống lúa Ba Nghiệp
DĐ: 0375.756.433

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

17,00

110,50

8

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

OM 9582

XN

4,00

26,00

 

Đài thơm 8

XN

8,00

52,00

 

22

Nguyễn Thiện Chí
THT nhân giống lúa Hưng Lợi
DĐ: 0378.863.063

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

21,00

136,50

7

OM 5451

XN

8,00

52,00

 

OM 18

XN

3,00

19,50

 

OM 9582

XN

5,00

32,50

 

Đài thơm 8

XN

5,00

32,50

 

23

Huỳnh Thị Kim Thủy
Tổ giống Hưng Thạnh
DĐ: 0988.085.111

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

126,00

819,00

20

OM 5451

XN

36,00

234,00

 

OM 18

XN

20,00

130,00

 

OM 9582

XN

30,00

195,00

 

Đài thơm 8

XN

40,00

260,00

 

Tổng cộng :

 

 

739,00

4.803,50

284

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng