CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống lúa huyện Châu Phú

01:42 07/04/2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

13 tổ giống, 84 hộ, 302,00 ha - 1.963,00 tấn giống (trong đó có 2 Công ty-diện tích: 22,00 ha)

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích
(ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Trần Văn Tâm
DĐ: 0918.210.959
Tổ nhân giống Chí Tâm

Xã Bình Long

 

 

8,00

52,00

4

OM 5451

XN

3,00

19,50

 

Đài thơm 8

XN

5,00

32,50

 

2

Huỳnh Thanh Sơn
Tổ giống Thanh Sơn
DĐ: 0918.091.664

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

14,00

91,00

3

Đài thơm 8

XN

9,00

58,50

 

OM 18

XN

5,00

32,50

 

3

Nguyễn Văn Đảm
Tổ nhân giống Thạnh Lợi
Điện thoại: 0296 3685803

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

7,00

45,50

4

OM 18

XN

5,00

32,50

 

Đài thơm 8

XN

2,00

13,00

 

4

Nguyễn Văn Hậu
Cty giống CT Vĩnh Quí
DĐ: 0919.159.754

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

17,00

110,50

8

OM 18

XN

17,00

110,50

 

5

Từ Bá Đạt
Tổ giống Thạnh Mỹ Tây
DĐ: 0972.730.865

Xã Thạnh Mỹ Tây

 

 

6,00

39,00

6

Đài thơm 8

XN

3,00

19,50

 

OM 18

XN

3,00

19,50

 

6

Nguyễn Văn Á
Tổ giống Trung Hưng
DĐ: 0977.758.676

Xã Bình Mỹ

 

 

9,00

58,50

6

OM 5451

XN

4,00

26,00

 

OM 18

XN

5,00

32,50

 

7

Trần Hữu Chí
Cty giống cây trồng Sáu Rí
DĐ: 0983.629.211

Xã Bình Mỹ

 

 

5,00

32,50

2

IR 50404

XN

3,00

19,50

 

OM 18

XN

2,00

13,00

 

8

Nguyễn Nhơn Bình
Tổ nhân giống Thịnh Phát An Giang
DĐ: 0918409577

Xã Mỹ Phú

 

 

7,00

45,50

2

OM 18

XN

3,00

19,50

 

Đài thơm 8

XN

4,00

26,00

 

9

Nguyễn Tấn Đức
CLB Hòa Phát
DĐ: 0987.005.872

Xã Khánh Hòa

 

 

8,00

52,00

9

Đài thơm 8

XN

3,00

19,50

 

OM 18

XN

5,00

32,50

 

10

Võ Văn Hòa
Tổ giống Long Thành
DĐ: 0367.868.140

Xã Ô Long Vĩ

 

 

7,00

45,50

2

OM 18

XN

3,00

19,50

 

Đài thơm 8

XN

4,00

26,00

 

11

Phạm Thành Nghiệp
THT nhân giống lúa Ba Nghiệp
DĐ: 0375.756.433

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

4,00

26,00

8

OM 5451

XN

4,00

26,00

 

12

Nguyễn Thiện Chí
THT nhân giống lúa Hưng Lợi
DĐ: 0378.863.063

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

130,00

845,00

10

OM 5451

XN

50,00

325,00

 

OM 18

XN

40,00

260,00

 

Đài thơm 8

XN

40,00

260,00

 

13

Huỳnh Thị Kim Thủy
Tổ giống Hưng Thạnh
DĐ: 0988.085.111

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

80,00

520,00

20

OM 5451

XN

40,00

260,00

 

OM 18

XN

40,00

260,00

 

Tổng cộng :

 

 

302,00

1.963,00

84

 
 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng