CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa TP Châu Đốc

01:40 07/04/2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

(Không tổ giống)

---------------------------------------------------

Vụ Đông Xuân 2021-2022

(Không tổ giống)

---------------------------------------------------

Vụ Đông Xuân 2020-2021

(Không tổ giống)

---------------------------------------------------

Vụ Đông Xuân 2019-2020

1 tổ - 4 hộ - diện tích: 6,20 ha - 40,30 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

 

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Nguyễn Văn Bé
Tổ 1- Châu Phú B
DĐ: 0975.313.158

Phường Châu Phú B

 

 

 

6,20

40,30

4

OM 9577

 

XN

1,60

10,40

 

Đài thơm 8

 

XN

4,60

29,90

 

Tổng cộng:

 

 

 

6,20

40,30

4

 
 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng