CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa huyện Tri Tôn

01:43 07/04/2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

4 tổ giống + 4 HTX: 163 hộ - DT: 660,60ha và  8 công ty trên địa bàn có diện tích 1,103,40 ha - 8.451,95 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích
(ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Võ Hồng Phúc
Tổ giống vĩnh lợi ( SX Lộc Trời)
DĐ: 0984.945.562

Xã Vĩnh Phước

 

 

38,00

247,00

6

OM 4900

XN

12,00

78,00

 

OM 18

XN

26,00

169,00

 

2

Tôn Lâm Tâm
Tổ giống Số 6 - Lương Phi
DĐ: 0775.818.558

Xã Lương Phi

 

 

5,20

33,80

1

OM 18

XN

4,00

26,00

 

IR 50404

XN

1,20

7,80

 

3

Nguyễn Thành Phú
HTX NN Lương An Trà  (SX Lôc Trời)
DĐ: 0973.494.332

Xã Lương An Trà

 

 

86,00

559,00

14

OM 18

XN

61,00

396,50

 

OM 4900

XN

25,00

162,50

 

4

Đặng Văn Chích
Trang trại Hơn số 10
DĐ: 0988.049.499

Xã Tà Đảnh

 

 

11,00

71,50

5

OM 18

XN

11,00

71,50

 

5

Nguyễn Thọ Trường
Tổ giống Tân Lập
Điện thoại: 0919.957.512

Xã Tân Tuyến

 

 

33,00

214,50

4

Jasmine

XN

23,00

149,50

 

OM 5451

XN

10,00

65,00

 

6

Anh Trường
HTX DVDL Tân Lập Phát (LK Lộc Trời)
DĐ: 05844.160.575

Xã Tà Đảnh

 

 

38,00

247,00

18

OM 18

XN

20,00

130,00

 

OM 5451

XN

10,00

65,00

 

Jasmine

XN

8,00

52,00

 

7

Anh Lợi
HTX NN Tân Thạnh Lợi (LK Lộc Trời)
DĐ: 0969.281.648

Xã Tà Đảnh

 

 

286,60

1.862,90

55

Giống khác

 

286,60

1.862,90

 

8

Anh Ý
HTX Tân Bình Tuyến (LK Lộc Trời)
DĐ: 0977.072.744

Xã Tà Đảnh

 

 

162,80

1.058,20

60

Giống khác

 

162,80

1.058,20

 

 

Anh Trầm - Tổ gióng Tân Thạnh
(SX Cty giống cây trồng Miền Nam)
DĐ: 0356.004.995

Xã Tà Đảnh

 

 

110,00

715,00

16

Giống kác

XN

110,00

715,00

 

 

Nguyễn Văn Kiều (tổ giống Tân Thuận)
Cơ sở SX giống Kiều Tạo
DĐ: 0987.070.889

Xã Tà Đảnh

 

 

30,00

195,00

6

Gióng khác

XN

30,00

195,00

 

 

Anh Phú - Tổ giống Tân Thuận
DĐ: 0987.889.967
Công ty giống cây trông Cửu long
(LK nông dân SX giống Tà Đảnh)

Xã Tà Đảnh

 

 

77,50

503,75

14

Giống khác

XN

77,50

503,75

 

 

CTY TNHH TM TÂN THANH
 (LK ND SX TÀ ĐẢNH)

Xã Tà Đảnh

 

 

50,00

325,00

1

OM 18

XN

50,00

325,00

 

 

Trịnh Văn Sơn
CTY  TNHH TM-MTV sản xuất
Lúa giống Ngọc Chín Sơn
DĐ: 0902.353.533

Xã Tà Đảnh

 

 

21,00

136,50

4

IR 50404

XN

6,00

39,00

 

Giống khác

XN

15,00

97,50

 

 

Anh Tâm
CTy Giống cây trồng BÌNH MINH
DĐ: 0918.944.532

Xã Tà Đảnh

 

 

26,00

169,00

1

OM 5451

XN

26,00

169,00

 

 

Trung tâm giống Lương An Trà

(Cty BVTV AG)

Xã Lương An Trà

 

 

290,00

1.885,00

1

Giống khác

NC

42,00

273,00

 

Giống khác

XN

248,00

1.612,00

 

 

Trung tâm giống Tà Đảnh

(Cty BVTV AG)

Xã Tà Đảnh

 

 

498,90

 

1

ĐS 1

XN

115,00

747,50

 

OM 18

XN

180,00

1.170,00

 

OM 5451

XN

130,00

845,00

 

OM 6976

XN

3,00

19,50

 

IR 50404

XN

37,80

245,70

 

Jasmine

XN

3,50

22,75

 

Giống khác

XN

29,60

192,40

 

Tổng diện tích tổ giống :

 

 

660,60

4.293,90

 

Tổng Diện tích của HTX và Cty :

 

 

1.103,40

7.172,10

 

Tổng cộng:

 

 

1.764,00

11.466,00

207

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng