CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Bluezone

02:45 13/08/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số: 810/UBND-KGVX ngày 04/8/2020 về việc triển khai Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong cuộc họp trực tuyến ngày 04/8/2020 về tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ứng dụng Bluezone (khẩu trang điện tử) trên điện thoại thông minh để góp phần phòng, chống dịch Covid – 19. Để phần mềm phát huy hiệu quả cao nhất góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 đòi hỏi số lượng lớn người dân phải tham gia cài đặt và sử dụng thường xuyên. 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Bluezone