CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chuyển đổi số

An Giang: Lễ Ký kết ghi nhớ phối hợp triển khai hỗ trợ nông dân chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025

05:00 17/01/2024

Ngày 17/01, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai hỗ trợ nông dân chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025.

Tổng quan buổi lễ ký kết

 

Với mục tiêu phát huy tối đa thế mạnh huy động nguồn lực tổng hợp cùng nhau hỗ trợ phát triển Tổ Khuyến nông cộng đồng và Tổ Công nghệ số cộng đồng theo hướng hiện đại và hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới thông minh, góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, tỉnh An Giang giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Đại biểu tham dự tại buổi lễ ký kết

Qua đó, các bên sẽ phối hợp xây dựng chuyển đổi số trong công tác quản lý và hoạt động của Tổ Khuyến nông cộng đồng và Tổ Công nghệ số cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ. Triển khai các giải pháp chuyển đổi số, các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới thông minh, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thông tin thị trường, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ số.

Tại buổi Lễ ký kết

Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, trong các lĩnh vực ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn và thông tin, truyền thông trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh An Giang, chuyên trang Nông thôn mới và các cổng TTĐT của các sở ban, ngành. Đồng thời, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới thông minh, chuyển đổi số, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX. Vận động nông dân, doanh nghiệp, HTX tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất, bảo quản chế biến, các giải pháp phòng chống dịch bệnh, cung cấp thông tin thị trường, tuyên truyền các cá nhân, tổ chức và mô hình điển hình tiên tiến, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý, kinh doanh của các lĩnh vực nông nghiệp. Mở các lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, về thương mại điện tử cho người dân.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quốc Cường

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quốc Cường nhận định chương trình chuyển đổi số của tỉnh là một trong những mục tiêu quan trọng và mang tính quyết định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và phát triển nông nghiệp nói riêng. Do đó, cùng nhau hướng đến và giúp cho người dân tiếp cận công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất. Đồng thời Lê Quốc Cường hứa sẽ tư vấn, hỗ trợ đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ ngành nông nghiệp và Tổ Khuyến nông cộng đồng, cán bộ hội viên nông dân cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của các Tổ. Triển khai phần mềm giám sát dịch hại trên cây trồng nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong sản xuất. Ngoài ra, tạo điều kiện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân triển khai các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi số nông nghiệp. Chủ trì sản xuất, biên tập các nội dung, tài liệu, ấn phẩm về kiến thức, kỹ năng số để thực hiện công tác truyền thông hướng đến cho người dân

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Sĩ Lâm

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp nông dân, doanh nghiệp sản xuất nông sản chất lượng, với chi phí thấp nhất, nhưng đạt lợi nhuận cao nhất. Hiện nay ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh, với kỳ vọng tạo được sự đột phá về chất lượng và tăng giá trị cho nông sản. Để đạt được mục tiêu trên thì nhiệm vụ của  ngành Nông nghiệp cùng địa phương phối hợp thật nhịp nhàng, hiệu quả, phát huy hết vai trò của Tổ Khuyến nông cộng đồng và Tổ Công nghệ số cộng đồng. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới thông minh. Phối hợp cập nhật, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động./.

Trang Nghiêm

Trung tâm Khuyến nông