CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chuyển đổi số

Tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản (lĩnh vực Nấm)

11:45 18/06/2023

Nông dân An Giang học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh Nấm gắn chuỗi liên kết tiêu thụ

Những năm gần đây An Giang không chỉ phát triển cây lúa, cá tra, rau màu, cây ăn trái mà còn phát triển cả về nấm ăn và nấm dược liệu. Thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2023, trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông Nghiêp  tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản (lĩnh vực Nấm) mã số NN-C3-5 cho nông dân hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn 2 huyện Châu Thành và Tri Tôn với tổng số 160 nông dân tham dự.

Đến với lớp học, nông dân được cung cấp thêm các kiến thức về: Giới thiệu các chuỗi liên kết tiêu thụ, mô hình liên kết tiêu thụ đạt hiệu quả và một số vấn đề cần lưu ý; Cung cấp vài kênh thông tin hỗ trợ liên kết tiêu thụ, cách thức sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin sản xuất và thị trường, hướng dẫn 1-2 ứng dụng trên điện thoại thông minh phục vụ sản xuất và tiếp cận thông tin thị trường; Thông tin thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm Một số tiêu chí áp dụng đối với các hình thức liên kết với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn giới thiệu môi trường kinh doanh trên Thương mại điện tử  cho phép mọi người tham gia có thể phối hợp, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hiệu quả và nhanh chóng.

Qua các lớp tập huấn nông dân và địa phương rất vui mừng và mong muốn được tập huấn thêm nhiều kiến thức hơn nữa trong thời gian tới.

Lý Quốc Kỉnh – Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp An Giang