CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

Nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành

04:15 27/12/2023

Sáng ngày 27/12/2023, Hội đồng Khoa học và công nghệ tổ chức buổi họp tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 được áp dụng tại hai xã Vĩnh Nhuận và Vĩnh An. Dự buổi nghiệm thu có ông Trần Văn Nhì, Phó Trưởng phòng phụ trách, phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh; ông Nguyễn Tấn Phong, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nghe báo cáo qua 03 mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, cụ thể: Mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun tự động điều khiển bằng điện thoại cho vườn sầu riêng tại xã Vĩnh Nhuận (hỗ trợ kỹ thuật bởi Kỹ sư Phạm Thị Như); Mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun điều khiển bằng điện thoại cho vườn sầu riêng tại xã Vĩnh Nhuận (hỗ trợ kỹ thuật bởi Kỹ sư Võ Thị Mỹ Trinh); Mô hình ứng dụng hệ thống tưới tự động bằng pin năng lượng mặt trời cho vườn sầu riêng xã Vĩnh An (hỗ trợ kỹ thuật bởi Kỹ sư Trần Thị Mỹ).

Tổng kinh phí thực hiện mỗi mô hình khoảng 400-510 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ là 200 triệu đồng. Sau hơn 04 tháng thực hiện, cả 03 mô hình được Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 đánh giá đã hoàn thành mục tiêu, nội dung, quy mô và mức độ đạt được so với yêu cầu. Các mô hình đã khẳng định được hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hoàn toàn có khả năng nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp khi đưa vào áp dụng, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Kết luận buổi nghiệm thu, Hội đồng nhất trí chấm điểm 03 mô hình với số điểm trung bình trên 85 điểm, kết quả đạt yêu cầu.

 

Hoa Võ

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành