CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

80.000 người dân vùng Bảy Núi hưởng lợi từ Dự án thủy lợi vùng cao

07:59 24/04/2018

Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi. Dự án này sẽ cung cấp nước tưới, tiêu cho trên 4.500 ha cây trồng các loại.

 

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 39/HĐND-TT ngày 22/3/2018 về việc thống nhất việc chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi..  Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh để thực hiện dự án, bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7 khóa IX theo quy định.

 

Dự án này nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tại huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên. Tỉnh sẽ xây dựng hệ thống công trình thoát lũ, kiểm soát lũ bằng hệ thống công trình đê bao khép kín, các cống khu vực thủy lợi vùng ven kênh, dưới đê,… giảm bớt áp lực dòng chảy lũ đến sản xuất nông nghiệp, dân cư trong vùng dự án, không gây ra những biến động lớn ảnh hưởng đến sinh thái môi trường. Chủ động cung cấp nước tưới, tiêu cho trên 4.500 ha cây trồng các loại, tạo nguồn tưới cho cây hoa màu khoảng 500 ha và phòng cháy rừng cho khoảng 1.200 ha. Ngoài ra tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho trên 80.000 người dân và cho chăn nuôi thuộc các xã trong phạm vi dự án như: Tăng năng suất cây trồng, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cơ hội sinh kế cho các hộ gia đình và cộng đồng nghèo tại các huyện vùng dự án.

 

Nguồn Công văn số: 1647/VPUBND-KTN ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

Xuân Hiếu