CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

An Giang thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp

09:27 23/07/2018

Theo đó, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, nhằm hỗ trợ các HTX NN nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập thành viên, ổn định kinh tế xã hội địa phương.

 

Cụ thể, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ một lần để thuê 01 nhân sự có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX (ưu tiên ngành kỹ thuật nông nghiệp hoặc kế toán); Thời gian hỗ trợ không quá 36 tháng. Số lượng hỗ trợ 01 cán bộ/hợp tác xã.

 

Điều kiện hỗ trợ: HTX có phương án sử dụng lao động phù hợp hiệu quả đối với nhân sự dự kiến tuyển dụng về làm việc cho hợp tác xã;  Ký hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của Luật Lao động hiện hành và các văn bản hướng dẫn;  Có văn bản đề nghị hỗ trợ;  HTX thuộc đối tượng hỗ trợ được UBND tỉnh phê duyệt và được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kinh phí.

 

Mức hỗ trợ cho một HTX bằng số lượng lao động được hỗ trợ nhân mức lương tối thiểu vùng nhân số tháng được hỗ trợ. Ghi chú: Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng theo quy định hiện hành.

 

Giai đoạn 2018 – 2020, An Giang sẽ hỗ trợ cho 50 HTX NN thuê 50 người có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã với các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, cụ thể:

Giai đoạn I: năm 2018 hỗ trợ 10 người, đã được phân bổ kinh phí theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2018 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (đợt 1).

 

Giai đoạn II: từ năm 2019 – 2020 dự kiến hỗ trợ thêm 40 người. Lũy kế giai đoạn 2019-2020 hỗ trợ 50 người tương ứng với 50 HTX được hỗ trợ.

 

Tháng 7/2019 sẽ tiến hành sơ kết chương trình, làm cơ sở nhân rộng và phân bổ 40 người về những HTX đã đăng ký và được chấp thuận. Độ tuổi của người về làm việc tại hợp tác xã: không quá 35 tuổi đối với nữ và 40 tuổi đối với nam.

 

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2018 – 2020 dự kiến là 4.160.217.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ 100%, trong đó chia làm 02 đợt hỗ trợ.

(Nguồn: Kế hoạch số:  384/KH-UBND, ngày 28/6/2018)

 

Xuân Hiếu