CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

Nông dân Thoại Sơn phấn khởi vụ lúa Hè Thu 2017

08:00 20/07/2017

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn, ông Phan Thanh Tùng cho biết: Huyện Thoại Sơn, đến nay đã thu hoạch 5.300ha, đạt 13,6 % so với diện tích xuống giống. Cơ cấu giống lúa không có sự thay đổi nhiều, chủ yếu với các giống chủ lực như : IR50404, OM4218, OM5451, OM6976 và nếp. Năng suất bình quân 6,5tấn/ha. Giá bán lúa tươi IR50404 là 5.000đồng/kg, lúa hạt dài 5.300đồng/kg. Lợi nhuận khoảng 12 triệu đồng/ha, cao hơn 7 triệu đồng/ha so với vụ Hè Thu năm 2016.

 

Bà con nông dân vô cùng phấn khởi bởi vụ lúa Hè Thu năm nay năng suất đạt và giá lúa lại bán được giá. Năng suất đạt và giá lúa lại được giá, dễ tiêu thụ nên thu hoạch lúa Hè Thu sớm vẫn đảm bảo lợi nhuận cho nông dân. Hiện nay đang vào mùa mưa sẽ ảnh hưởng đến nhiều diện tích thu hoạch cùng thời điểm, trong khi nhiều diện tích lúa huyện chưa thu hoạch nên nông dân tranh thủ thu hoạch lúc khô ráo, tỷ lệ hạt lúa chín trên 85% nông dân có thể thu hoạch.

 

Kim Cương – Anh Thư

Đài Truyền thanh  huyện Thoại Sơn