CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

Phú Tân giải ngân gần 5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân

04:20 13/05/2021

Ngày 12/5/2021, tại xã Phú Thọ, Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân các xã: Phú Thọ, Tân Hòa, Phú Thạnh với tổng số tiền 180 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã giải ngân gần 5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho hội viên các xã, thị trấn thực hiện các mô hình nông nghiệp tiêu biểu. Trong đó, Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện giải ngân hơn 300 triệu đồng, thời gian vay vốn 24 tháng, lãi suất 0,7%/tháng và tiến hành 03 tháng thu lãi 1 lần thông qua Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp.

Cao Thắng - Đài Truyền thanh huyện Phú Tân