CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

Phú Tân có thêm 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao

04:15 15/04/2021

Ngày 14/4/2021, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang vừa có Thông báo Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang đợt 1 năm 2021. Theo đó, cả 2 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng của huyện Phú Tân đều được đánh giá, phân hạng đạt 3 sao, cụ thể: (1) Nước cốt dâu tằm được 52.8 điểm; (2) Siro atiso đỏ được 52.4 điểm. 2 sản phẩm này đều của hộ kinh doanh Ngọc Thái.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đề nghị chủ thể quan tâm, chú ý đến vấn đề tạp chất trong sản phẩm (rầy, bọ,...) và hàm lượng đường trong sản phẩm. Cần hoàn thiện hơn về bao bì, nhãn hiệu; bổ sung Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hồ sơ tự công bố...

Theo quy định, các sản phẩm đạt 3 sao được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận; được sử dụng giấy chứng nhận, logo và thứ hạng sao sản phẩm OCOP để in hoặc dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn: Thông báo số: 03/TB-HĐĐGPHSP

Xuân Hiếu