CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

Huyện Châu Thành thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh An Nông

11:05 19/05/2022

Sáng ngày 14-5-2022, tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, Ban Sáng lập Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh An tổ chức thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh An Nông. Về tham dự Hội nghị, có ông Hồ Hữu Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; ông Võ Thái Thượng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An và 21 thành viên Hợp tác xã.

Hội nghị đã thông qua các nội dung về Điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã. Bên cạnh đó, Hội nghị tiến hành bầu Hội đồng Quản trị của Hợp tác xã gồm 5 thành viên, Ban Kiểm soát 3 thành viên. Ông Nguyễn Văn Tức, giữ chức vụ Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh An Nông; ông Nguyễn Văn Nhã, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã.

Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh An Nông là một tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân do các thành viên tự nguyện thành lập và có nhu cầu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Minh Tân - CVT Châu Thành