CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

Xã biên giới Phú Lộc ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

11:45 10/06/2023

Sáng ngày 6/6/2023, Hội Nông dân xã Phú Lộc phối hợp với Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã biên giới Phú Lộc. Đến dự hội nghị có Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Tại buổi ra mắt, Hội Nông dân xã đã thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; Quy chế làm việc, hoạt động của Câu lạc bộ; Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội Nông dân xã. Theo đó, Câu lạc bộ gồm 65 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 05 thành viên làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 01 lần/tháng, nội dung sinh hoạt nhằm chuyển tải kiến thức về chính sách pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn xã đảm bảo các quy định của pháp luật; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân và đề xuất các giải pháp thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp.

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn, truyền đạt đến các thành viên CLB những nội dung cơ bản, thiết thực trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý nhằm làm tốt vai trò của mình trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong hội viên nông dân và Nhân dân.

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được thành lập và ra mắt góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật đến nhân dân, nâng cao kỹ năng tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở, đảm bảo về an ninh trật tự và đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã.

Lê Kiều