CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các đơn vị trực thuộc

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang

11:26 26/11/2016

Trụ sở : Số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : (0296) 3957.470 Fax: (0296) 3957.470 E-mail: ccqlclnlsts@angiang.gov.vn

PHẠM THÀNH QUANG - Chi cục trưởng

 Cơ quan: (0296) 3957471

Di động: 0983.229.394

E-mail: ptquang@angiang.gov.vn

 

NGUYỄN HOÀNG LINH - Phó Chi cục trưởng

 Cơ quan: (0296) 3957471

Di động: 0983.229.394

E-mail: nhlinh@angiang.gov.vn

 

* Các phòng Chuyên môn:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại liên hệ: (0296) 3957470

 

NGUYỄN KIM THOA – Chuyên viên, thực hiện các nhiệm vụ của phòng HCTH

Di động: 0939.902.992

Email: nkthoa@angiang.gov.vn

 

2. Phòng Quản lý chất lượng

Điện thoại liên hệ: (0296) 3957471

 

NGUYỄN TÂM EM - Trưởng phòng

Di động: 0918.481.099

Email: ntem@angiang.gov.vn

 

3. Phòng Thanh tra, pháp chế

Điện thoại liên hệ: (0296) 3957441

 

TRẦN HẢI LONG - Chuyên viên

Di động: 0919.131.091

Email: thlong@angiang.gov.vn