CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn An Giang

11:28 26/11/2016

Trụ sở: Số 33-Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại: (0296) 3852843 - Fax: (0296) 3952843 E-mail: ttnsvsmt@angiang.gov.vn

 

TRẦN  NGỌC  LIỄM - Giám đốc

ĐT cơ quan: (0296) 3953842

ĐT nhà riêng: (0296) 3942459

Di động: 0913.790.459

E-mail: tnliem@@angiang.gov.vn

 

Trần Tự Trong - Phó Giám đốc

ĐT cơ quan: (0296) 3953842

Di động: 0909.810.460

E-mail: tttrong@angiang.gov.vn

Các phòng chuyên môn:

 

Phòng Hành chính - Kế toán:

TRẦN ĐỨC THIỆN - Phó trưởng phòng

ĐT cơ quan: (0296) 3852843

Di động: 0918.165.550

E-mail: tdthien@angiang.gov.vn

 

Phòng Kỹ thuật:

LÊ VĂN THUẬN - Phó trưởng phòng

ĐT cơ quan: (0296) 3953842

Di động: 0918.932.755

E-mail: lvthuan@angiang.gov.vn

 

Phòng Quản lý khai thác nước:

LÊ  TẤN  HÒA - Phó Giám đốc

ĐT cơ quan: (0296) 3855069

Di động: 0974.366.899

E-mail: lthoa@angiang.gov.vn

 

Chức năng - Nhiệm vụ:

- Lập quy hoạch tổng thể về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trình Sở Nông nghiệp&PTNT và Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Quản lý khai các các Hệ thống cấp nước tập trung nông thôn.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý các Hệ thống thủy lợi thuộc Dự án Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao.

 

Biên chế, nhân sự:

- Tổng biên chế được giao: 14 biên chế (Văn phòng Trung tâm nước 06 biên chế, Văn phòng thường trực BQL Hệ thống Bắc Vàm Nao 08 biên chế).

- Tổng số công nhân viên chức đến tháng 05/2014: 75 người.