CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Giống Thủy sản An Giang

11:31 26/11/2016

Trụ sở: Số 1053 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0296) 3840.701

Fax: (0296) 3840.701

E-mail:  ttgts@angiang.gov.vn ;  ttgiongtsag@gmail.com

 

BAN GIÁM ĐỐC

Trần Phùng Hoàng Tuấn - Giám đốc

Di động: 0918.499.962

E-mail: hoangtuanttg@gmail.com

 

Tăng Hoàng Vinh - Phó Giám đốc

ĐT Cơ quan: (0296) 3989657

Di động: 0918 936 450

E-mail: thvinh@angiang.gov.vn; hoangvinhttg@gmail.com

 

Trần Đắc Mậu - Phó Giám đốc

Di động: 0913.783.373

Email: tdmau@angiang.gov.vn,      trandacmau@gmail.com

 

CÁC PHÒNG, TRẠI SẢN XUẤT TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

Điện thoại: (0296) 3831657 - (0296) 3727657

Fax: (0296) 3727657

E-mail: ttgiongtsag@gmail.com; ttgts@angiang.gov.vn

 

Lê Thị Tứ Phương - Phó Trưởng phòng

 

Di động: 0917.247.147

E-mail: lethituphuong83@gmail.com

 

 

 

2. Phòng kỹ thuật:

Điện thoại: (0296) 2220205 - (0296) 2240243

E-mail: phongkythuatttg@gmail.com

 

Ngô Thị Hạnh - Trưởng phòng

Di động: 0977.727.949

E-mail: nthanh@angiang.gov.vn; hanhts1908@gmail.com

 

Huỳnh Thị Kim Hồng - Phó Trưởng phòng

Di động: 0946.350.657

E-mail: htkhong@angiang.gov.vn;  kimhong82@gmail.com

 

3. Phòng Quản lý chất lượng:

Điện thoại: (0296) 3 989 657

E-mail: quanlychatluongttg@gmail.com

 

Phạm Thị Khánh Vân – Trưởng phòng

Di động: 0909.962.752

Email: ptkvan@angiang.gov.vn; ptkvanag@gmail.com

 

Nguyễn Văn Sử - Phó Trưởng phòng

Di động: 0976.157.105;   0939.931.951

E-mail: nvsu@angiang.gov.vn;  vansuttg@gmail.com

 

4. Trại Bình Thạnh cơ sở 1:

Địa chỉ: Xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Điện thoại: (0296) 3989657

E-mail: quanlychatluongttg@gmail.com

 

5. Trại Bình Thạnh cơ sở 2:

Địa chỉ: Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0296) 2215456

E-mail: traibinhthanh02@gmail.com

 

Phạm Hữu Nên – Trưởng Trại

Di động: 0918.241.812

Email: phnen@angiang.gov.vn; nenttgts@gmail.com

 

6. Trại Bình Thạnh cơ sở 3:

Địa chỉ: Xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0296) 3240456

E-mail: traibinhthanh03@gmail.com

 

Tăng Hoàng Vinh – Phụ trách chung Trại

Cơ quan: (0296) 3989657

Di động: 0918 936 450

E-mail: thvinh@angiang.gov.vn;   hoangvinhttg@gmail.com

 

7. Trại Tân Hòa:

Địa chỉ: Xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0296) 3 241456

E-mail: traibinhthanh04@gmail.com

 

Chau Xom Monl – Trưởng Trại

Di động: 01992.195.333

Email: cxmonl@angiang.gov.vn.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác sản xuất giống và nuôi thủy sản, lưu dưỡng và bảo tồn các giống, loài thủy sản có giá trị kinh tế, quí hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

2. Giới thiệu các loại giống thủy sản có chất lượng cao; giới thiệu các mô hình sản xuất tiên tiến; tổ chức các điểm trình diễn, thí nghiệm, thực nghiệm để ngư dân tham quan, học tập.

3. Sản xuất giống thủy sản thuần chủng, sạch bệnh phục vụ cho nghề nuôi thủy sản.

4. Xây dựng các qui trình kỹ thuật, mô hình sản xuất giống hiệu quả, triển khai, hướng dẫn cho ngư dân thực hiện.

5. Nhân giống thuần chủng, giống mới từ Trung tâm giống Quốc gia, khảo nghiệm tính thích nghi, các số liệu khoa học, đưa vào sản xuất làm phong phú thêm các loài, giống thủy sản trong tỉnh. Chuyển giao giống mới, kỹ thuật cho người sản xuất.

6. Hợp tác với các chương trình, dự án trong và ngoài nước để phát triển lĩnh vực nuôi, trồng thủy sản trong tỉnh.

7. Xây dựng và quản lý các vệ tinh sản xuất giống nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa sản xuất giống thủy sản của ngành.

8. Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho vùng nguyên liệu sản xuất giống và nuôi thủy sản.

9. Tổ chức các lớp dạy nghề và cấp giấy chứng nhận cho nông dân.

10. Triển khai chương trình và vận hành hệ thống quản lý chất lượng con giống theo các tiêu chuẩn quốc tế đăng ký chứng nhận.

11. Xây dựng và quản lý thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất thuộc lĩnh vực phụ trách.

12. Thực hiện nhiệm vụ dịch vụ kinh doanh các mặt hàng thủy sản tươi sống, các mặt hàng thủy sản đã qua sơ chế và chế biến.

13. Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị; chịu trách nhiệm về các dịch vụ công do đơn vị tổ chức thực hiện.

14. Tổ chức thực hiện quản lý về tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

15. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về lĩnh vực phụ trách. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình  hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định cấp trên.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.