CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Chăn nuôi - Thú y

Chi cục Chăn nuôi và Thú y bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng ngành

10:00 04/07/2024

Ngày 03/7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kiện toàn lực lượng ngành Chăn nuôi Thú y (Mã hoạt động NN-B4 thuộc kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2024) cho 133 học viên thuộc hệ thống ngành Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang.

Chương trình tập huấn chia làm 02 nội dung chính:

Về chăn nuôi: Giảng viên từ Văn phòng Cục Chăn nuôi – Bộ phận thường trực phía Nam phụ trách giảng dạy những vấn đề liên quan đến công tác quản lý và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang; Cập nhật thông tin liên quan đến ngành chăn nuôi và thú y; Cập nhật kiến thức các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại, hiệu quả khả thi áp dụng vào thực tiễn sản xuất đối với từng loại vật nuôi cụ thể; Công tác thẩm định điều kiện chăn nuôi, điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Về Thú y: Chi cục Thú y vùng VII chia sẻ các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang; Cập nhật thông tin liên quan đến ngành chăn nuôi và thú y; công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn, động vật thủy sản, công tác lấy mẫu trong phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản.

Qua lớp tập huấn, các học viên cơ bản nắm được một số kiến thức phục vụ công tác chuyên môn, kiểm tra điều kiện chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và công tác lấy mẫu, kiểm soát dịch bệnh gia súc gia cầm và thủy sản góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn phụ trách./.

Nguyễn Oanh

Chi cục Chăn nuôi và Thú Y