CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

Tinh Biên: Hội thảo mô hình nuôi gà BT2 trên đệm lót sinh học

08:53 07/07/2017

Sáng ngày 27/6/2017, Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên tổ chức buổi hội thảo “Kỹ thuật nuôi gà BT2 trên nền đệm lót sinh học” tại hộ ông Trần Văn To, ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên. Theo đánh giá thực tế, sau khoảng 2 tháng nuôi, với giá thị trường là 70.000đồng/kg, 80 con gà BT2 cho lợi nhuận 2.542.000 đồng.

 

So sánh với tập quán nông dân nuôi không có đệm lót thì mô hình này đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó cũng giúp làm giảm ô nhiễm môi trường và hạn chế được một số loại dịch bệnh, tiết kiệm được chi phí đầu tư cho hộ nuôi nhỏ lẻ trên phương diện nông hộ.

 

 

Vũ Khắc Tùng

Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên