CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

An Giang: Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ chăn nuôi nông hộ năm 2018

07:56 19/09/2018

Ngày 07/9/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh năm 2018, nhằm khuyến khích các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi nâng cao hiệu quả chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Đồng thời thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, mang lại hiệu quả cho người chăn nuôi.

 

Cụ thể, trong năm 2018 thực hiện hỗ trợ 13.614 liều tinh heo để gieo tinh nhân tạo cho heo; 2.036 liều tinh trâu, bò để thực hiện gieo tinh nhân tạo trâu, bò (gồm 790 liều tinh bò Angus, 1.108 liều tinh bò Brahman, 66 liều tinh bò Droughtmaster, 40 liều tinh bò sữa và 32 liều tinh trâu). Ngoài ra, An Giang còn hỗ trợ mua 4 con bò đực giống; Hỗ trợ xây mới 326 công trình khí sinh học và 25 đệm lót sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi; Hỗ trợ kinh phí đào tạo 4 dẫn tinh viên gieo tinh nhân tạo gia súc; Hỗ trợ mua 5 bình chứa ni tơ lỏng để trữ tinh bò cho 5 dẫn tinh viên gieo tinh nhân tạo trâu, bò.

 

Tổng kinh phí thực hiện hơn 6 tỷ, trong đó: Ngân sách Trung ương 1,5 tỷ, còn lại, là ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Nguồn kinh phí thực hiện năm 2018: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2017 ngân sách tỉnh đã phân bổ còn thừa để thực hiện.

 

Xuân Hiếu