CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

Tỉnh ủy An Giang chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi

09:45 23/05/2019

Ngày 20/5/2019, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã ký Chỉ thị số 30-CT/TU về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) trên địa bàn Tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền trong Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh DTHCP. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long (tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long), tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn Tỉnh.

Trước tình hình trên, để thực hiện khẩn trương, kiên quyết công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh DTHCP và chủ động ứng phó với mọi tình huống bệnh dịch có thể xâm nhập, lây lan trên địa bàn Tinh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các địa phương, đơn vị trong Tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chi thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTHCP”; Chi thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh. Xem nhiệm vụ phòng, chống, khống chế không để DTHCP bùng phát, lây nhiễm trên địa bàn Tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội các cấp triển khai kiên quyết, đồng bộ các biện pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ và của Tỉnh, đảm bảo ổn định phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, nắm bắt tình hình, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, mua bán, vận chuyển, giết mổ heo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lí nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các chốt kiểm dịch động vật liên ngành, tăng cường quản lý, chủ động kiểm dịch, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm ở tất cả các cửa ngõ lưu thông ra - vào trên địa bàn Tỉnh, nhất là các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ, các đầu mối giao thông, trên các tuyến quổc lộ, tỉnh lộ, địa bàn tiếp giáp với các tỉnh, thành phố lân cận và biên giới Cam-pu-chia.

Các huyện, thị, thành uỷ, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ, các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Trong tình huống có phát sinh bệnh DTHCP trên địa bàn, phải tạm dừng các hoạt động chưa bức thiết để tập trưng chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực triển khai kịp thời, triệt để các biện pháp xử lí theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, các ngành chuyên môn, kiên quyết khống chế, dập dịch ngay từ đầu, không để lây lan, ngăn chặn và xử lí nghiêm các hành vi tiêu thụ, bán chạy heo bệnh, heo chết; đồng thời, tích cực hỗ trợ người dân bị thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Ban Tuyên giáo Tinh uỷ chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban ngành hữu quan, các địa phương chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan truyền thông trong Tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường nội dung, thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tính chất, mức độ nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh DTHCP, cũng như nắm vững các dấu hiệu phát hiện dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn và các chế tài xừ lí đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống, ngăn chặn DTHCP. Đồng thời, thông tin chính xác, kịp thời cho người dân theo nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ thịt heo, tránh phát sinh những tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong xã hội, làm ảnh hưởng về kinh tế và đời sổng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh DTHCP; động viên các tầng lớp nhân dân hội viên, đoàn viên tích cực tham gia vào công tác phòng, chống, khống chế, ngăn chặn dịch bệnh; kịp thời phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi che giấu dịch bệnh, vận chuyển, giết mổ, bán chạy heo nhiễm dịch bệnh. Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh kịp thời giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khi có dịch bệnh phát sinh.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành chức năng triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Chỉ thị này; phân công rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân, địa phương, đơn vị; bảo đảm kinh phí và các nguồn lực thực hiện, hạn chế thấp nhất dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Chỉ đạo kiện toàn, củng cố tăng cường năng lực của hệ thống thú y các cấp để đủ sức thực thi nhiệm vụ. Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách địa bàn thường xuyên nắm bắt, chi đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống, ngăn chặn, khống chế bệnh DTHCP trên từng địa bàn. Kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo xử lí những vấn đề vượt thẩm quyền, những tình huống phức tạp nảy sinh.

Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp uỷ, chính quyền cấp trên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến, quán triệt đến các chi bộ và đảng viên.

Xuân Hiếu