CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

Hỗ trợ 13 tỷ đồng nuôi heo thịt theo hướng công nghệ cao

07:30 25/08/2017

Tỉnh An Giang vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng trang trại nuôi heo thịt theo hướng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên” với tổng kinh phí trên 13.474.680.000 đồng.Trong đó, kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học 479.867.000 đồng còn lại là vốn tự có của cơ sở.

 

Với việc đầu áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào chăn nuôi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất là hướng đi mới nhằm phát triển trang trại bền vững, áp dụng quy trình chăn nuôi theo công nghệ sinh học, hợp vệ sinh và không dùng các chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Theo dự án, chủ doanh nghiệp sẽ xây dựng 4 chuồng heo trang bị hệ thống lạnh với diện tích mỗi chuồng là 1.440m2 (16 m x 90 m). Tỷ lệ hao hụt 10%, lợi nhuận/1kg heo hơi là 4.500 đồng/kg và thời gian nuôi  khoảng 5 tháng/vụ. Năng suất heo cung cấp cho thị trường là 800 tấn/năm/4 chuồng.

Bảo Phong