CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Chăn nuôi - Thú y

Phối hợp thanh tra chuyên ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, thức ăn trong chăn nuôi thú y và thủy sản

10:00 04/07/2024

Trong quý III, Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, phòng An ninh kinh tế (PA04), phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh An Giang, Chi cục Thuỷ sản tiến hành thanh, kiểm tra tại các công ty, doanh nghiệp đã được phê duyệt trên địa bàn huyện An Phú, TX Tân Châu, TP Long Xuyên thanh tra chuyên ngành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thủy sản, chất bổ sung, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Qua kiểm tra các công ty, doanh nghiệp đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thủy sản, chất bổ sung, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. Đồng thời Đoàn cũng ghi nhận một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu cơ sở thực hiện khắc phục trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh, trong quá trình làm việc Đoàn cũng thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn cơ sở dữ liệu, phần mềm tra cứu thông tin sản phẩm để cơ sở tiếp cận và hướng dẫn cách sử dụng.

Kết hợp với công tác thanh kiểm tra, Đoàn cũng tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước thuộc phạm vi hoạt động; phối hợp với hộ chăn nuôi, hướng dẫn khách hàng hiểu rỏ hơn và thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật trong quá trình chăn nuôi, góp phần nâng cao nhận thức của người kinh doanh, người chăn nuôi nhằm hạn chế tối đa vi phạm, đảm quyền lợi của người chăn nuôi, thúc đẩy phát triển chăn nuôi và tạo ra nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Phạm Huỳnh Khiết Tâm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang