CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

Mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại thị xã Tân Châu

11:05 13/11/2020

Tân Châu: Hội thảo mô hình chăn nuôi dê sinh sản

Sáng ngày 12/11/2020, Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu phối hợp Trung tâm Khuyến Nông tỉnh An Giang tổ chức hội thảo mô hình trình diễn nuôi dê sinh sản, có gần 50 bà con nông dân trên địa bàn thị xã tham dự. Mô hình ược thực hiện tại hộ anh Trần Vũ Phong,  ấp Phú Yên, xã Phú Lộc với 2 con dê, trong đó 1 con dê đực giống Boer và 1 con dê cái lai giống Saanen. Tính đến thời điểm, thời gian nuôi 9 tháng, số lượng phối giống của dê đực Boer với 22 con dê cái, đậu thai 15/22 con, đạt tỷ lệ 68,2%,. Trong quá trình phối giống, dê cái lai Saanen đẻ 1 con dê đực/, trọng lượng dê sơ sinh 3,5kg/con và tăng trọng nhanh qua các giai đoạn. Bên cạnh đó, ứng dựng chế phẩm sinh học vườn sinh thái chăn nuôi, EM tỏi để bồi dưỡng phòng bệnh cho dê.

Mô hình chăn nuôi dê sinh sản không những an toàn về dịch bệnh, hạn chế rủi ro, mà còn rút ngắn thời gian nuôi. Đồng thời, mùi hôi thối như amoniac, hydro sunfua trong chuồng giảm đáng kể, môi trường chăn nuôi không ô nhiễm và thân thiện môi trường. Sau khi trừ các chi phí trong quá trình chăn nuôi, ước lợi nhuận thu được hơn 6 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi dê sinh sản kết hợp ứng dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái chăn nuôi, EM tỏi là một giải pháp phát triển bền vững nghề chăn nuôi dê sinh sản nói chung và nuôi dê thịt nói riêng, đây cũng là mô hình phù hợp với điều kiện chăn nuôi nông hộ và cần được nhân rộng trong thời gian tới.

 

 

 

Huyền Thoại - Đài Truyền thanh thị xã Tân Châu