CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

An Giang: Hướng dẩn triển khai tái đàn heo

08:00 13/02/2020

Để đảm bảo việc nuôi tái đàn heo thận trọng, hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh; ngày 11/2, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý tái đàn heo như sau:

 Nguyên tắc tái đàn heo

 Nuôi tái đàn heo tại cơ sở/hộ chăn nuôi heo chưa bị dịch bệnh DTHCP hoặc đã bị dịch nhưng đã qua 30 ngày không tái phát bệnh DTHCP; bảo đảm an toàn dịch bệnh. Chủ cơ sở/hộ chăn nuôi phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp tổng cách ly vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi; nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm để áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học. Bảo đảm cân bằng cung cầu.

Yêu cầu đối với cơ sở/hộ nuôi tái đàn heo

Chủ cơ sở/hộ phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp tổng cách ly vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi; nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm để áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học; thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi để tổng hợp, thẩm định đủ điều kiện chăn nuôi trước khi nuôi tái đàn.

 Đối với cơ sở chăn nuôi nông hộ với quy mô tổng đàn dưới 1.500 con heo thịt phải kê khai gửi Ủy ban nhân dân xã trước khi thực hiện việc nuôi tái đàn heo.

Đối với cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô tổng đàn từ 1.500 con heo thịt trở lên phải kê khai gửi Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước khi thực hiện việc nuôi tái đàn heo.

Trường hợp không kê khai, không được thẩm định điều kiện chăn nuôi đã tự ý nuôi tái đàn và để xảy ra dịch bệnh thì sẽ xử lý theo quy định và không được hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Có chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, con giống, thức ăn nuớc uống, chăm sóc, nuôi duỡng, vệ sinh thú y và các biện pháp an toàn sinh học theo các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y hoặc đã được chứng nhận cơ sở an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, VietGAPH, GlobalGap trong chăn nuôi; định kỳ lấy mẫu môi truờng, nguồn nước,... xét nghiệm khẳng định không có vi rút DTHCP. Heo nuôi phải có nguồn gốc từ những đàn heo sạch bệnh. Áp dụng các giải pháp tăng cường về an toàn sinh học đối với chăn nuôi heo để phòng chống dịch bệnh DTHCP.

Các bước nuôi tái đàn

Nuôi chỉ báo với số lượng khoảng 10% tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở có quy mô và khả năng nuôi trên 100 con heo ở một thời điểm hoặc nuôi không quá 10 con heo đối với cơ sở có quy mô và khả năng nuôi từ 100 con heo trở xuống ở một thời điểm.

Hàng ngày theo dõi, giám sát chặt chẽ số heo nuôi chỉ báo trong khoảng thời gian ít nhất 30 ngày; trường hợp cần thiết lấy mẫu xét nghiệm phát hiện mầm bệnh DTHCP (chủ cơ sở có thể tự lấy dưới sự giám sát của cán bộ thú y hoặc cán bộ thú y cơ sở thực hiện việc lấy mẫu). Trường hợp nghi heo bị bệnh, phải khai báo ngay cho chính quyền, cơ quan thú y và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Sau khi nuôi chỉ báo được ít nhất 30 ngày, nếu heo không có biểu hiện bệnh hoặc mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với bệnh DTHCP (áp dụng đối với trường hợp lấy mẫu xét nghiệm), thực hiện nuôi tái đàn thận trọng và có thể nuôi đạt 100% quy mô chăn nuôi của cơ sở.

Ủy ban nhân dân cấp xã phân công cán bộ có liên quan và nhân viên chăn nuôi và thú y địa phương tổ chức kiểm tra xác nhận điều kiện nuôi tái đàn; tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh. Không thực hiện tái đàn tại những hộ chăn nuôi xen kẻ trong khu dân cư, nội ô, nội thị./.

Nguồn:  Hướng dẫn Số: 05/HD-SNNPTNT

Xuân Hiếu