CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

Tình hình phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi và kế hoạch tái đàn heo tại An Giang

08:00 25/12/2019

Ngày 24/12/2019, ông Trần Tiến Hiệp, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang cho biết, tính đến ngày 19/12/2019 trên địa bàn tỉnh An Giang hiện đã có 1.255 điểm dịch tả heo châu Phi tại 131 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số heo đã tiêu hủy trên địa bàn tỉnh đến thời điểm ngày 19/12/2019 là 28.544 con (trong đó có 76 con chết trên sông không rõ nguyên nhân). Tổng trọng lượng heo đã tiêu hủy 1.793.526 kg.

Có 129 xã, phường, thị trấn dịch bệnh đã qua 30 ngày với tổng số heo bị tiêu hủy  28.297con/1.785.206kg/1.242 điểm dịch. Có 8 huyện dịch bệnh đã qua 30 ngày gồm: TP. Long Xuyên, huyện Châu Phú, Tri Tôn, Châu Thành, Phú Tân, Chợ Mới, TX. Tân Châu và Thoại Sơn.

Có 1 thị trấn là Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng lại tái phát dịch với tổng số heo bị tiêu hủy 152 con/7.683kg và còn 1 xã là Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú dịch bệnh chưa qua 30 ngày với tổng số heo bị tiêu hủy 19 con/637kg.

Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y vẫn duy trì thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua: tăng cường công tác tiêu độc sát trùng, kiểm soát vận chuyển, hướng dẫn người chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học hạn chế lây lan, xâm nhiễm mầm bệnh; quan tâm rà soát các vị trí chôn lấp heo tiêu hủy do bệnh dịch tả heo châu Phi và lập kế hoạch quan trắc môi trường các hố chôn lắp … Cố gắng đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để đến ngày 28/12/2019 không có ổ dịch nào xảy ra trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện công bố hết dịch toàn tỉnh.

Việc thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy và việc sử dụng kinh phí tiêu hủy. Tổng cộng nhu cầu kinh phí chi hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy và chi phí phòng, chống bệnh DTHCP dự toán sẽ thực hiện đến ngày 31/12/2019 tổng kinh phí thực hiện gần 91 tỷ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy dự toán số tiền gần 60 tỷ đồng; Chi phí phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi nhu cầu số tiền trên 31 tỷ đồng.

Kế hoạch tái đàn heo tại An Giang, ngày 10/12/2019, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch “Xây dựng mô hình thí điểm tái đàn heo trong giai đoạn bệnh dịch tả heo châu Phi chưa có Vaccine tiêm phòng”. TheokKế hoạch này sẽ thực hiện hỗ trợ cho 20 – 40 hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn thí điểm với 400 con heo thịt (hỗ trợ 30% chi phí mua con giống, Vaccine, thuốc thú y và 100% chi phí xét nghiệm mẫu môi trường nuôi (rắn, lỏng), thức ăn chăn nuôi, máu heo). Số lượng hỗ trợ từ 10 – 20 con heo thịt/hộ chăn nuôi. Hiện nay đang triển khai chọn hộ tham gia kế hoạch.

Sau khi mô hình thí điểm thực hiện thành công (không phát sinh dịch bệnh,đàn heo phát triển tốt), tiếp tục hoàn chỉnh và triển khai thực hiện kế hoạch “Tái đàn heo trong giai đoạn bệnh dịch tả heo châu Phi được ngăn chặn” và kế hoạch “Nâng cao chất lượng đàn heo của tỉnh bằng phương pháp thay đàn cái nền giai đoạn 2019-2020”.

Nguồn: Báo cáo Số:  624 /BC-CNTY ngày 24/12/2019

Xuân Hiếu