CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

An Giang: Xây dựng mô hình chăn nuôi dê hướng thịt tại xã Phú Lộc và Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu

11:45 29/12/2022

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Đặc biệt là trong ngành nông nghiệp của tỉnh thì người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn như thức ăn, con giống, thuốc thú y giá tăng khá cao đã làm tăng chi phí đầu tư ban đầu rất nhiều. Trong khi đó, giá bán thương phẩm lại không cao. Vì vậy, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi là rất cần thiết, giúp giảm giá thành sản phẩm, tăng năng suất cho người chăn nuôi, nâng cao giá trị kinh tế cho nông dân.

Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi dê hướng thịt tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long” thuộc dự án Khuyến nông Quốc gia, được Trung tâm Khuyến nông An Giang triển khai trong năm 2022, tại xã Phú Lộc và Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu. Với quy mô dự án 200 con dê đực hướng thịt/20 hộ, mỗi hộ 10 con dê. Thời gian thực hiện là 4 tháng. Ngày bắt giống ngày 18 tháng 8 năm 2022. Trọng lượng dê trên 15 ký/con (trên 6 tháng tuổi). Giống dê đực lai giữa dê Boer và dê Bách Thảo. Nguồn kinh phí về con giống, thuốc và vaccin được hỗ trợ 50%, còn lại nông dân đối ứng 50%.

Các hộ tham gia dự án được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi dê thịt: kỹ thuật thiết kế, xây dựng chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng và kỹ thuật phòng, trị bệnh, được tham quan hội thảo học tập kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất chăn nuôi dê hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, nâng cao trình độ của hộ chăn nuôi. Từ đó từng bước chủ động phát triển chăn nuôi dê theo nhu cầu thị trường, gắn liên kết tiêu thụ, làm tăng thu nhập cho gia đình và tiến tới làm giàu từ chăn nuôi dê.

Sau hơn 3,5 tháng nuôi, khối lượng trung bình từ 30 – 32kg/con. Tỷ lệ sống cao (97,5%). Dê đang phát triển tốt. Mô hình đang được tiếp tục theo dõi để báo cáo khi mô hình kết thúc. Mô hình thực hiện thành công làm cơ sở để nhân rộng cho các hộ trên địa bàn và địa phương lân cận. Góp phần phát triển chăn nuôi bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thị Huỳnh Thơ -  Trung tâm Khuyến nông An Giang