CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thoại Sơn: Ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang với UBND huyện về Phát triển kinh tế tập thể năm 2024

04:15 02/05/2024

Ngày 3/5/2024, UBND huyện Thoại Sơn phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức ký kết chương trình phối hợp về phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2024. Tham dự có ông Trần Văn Cứng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang; ông Phạm Thành Được, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn; đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện.

 

Theo đó, tại buổi ký kết phối hợp thực hiện với các nội dung như: Tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học kỹ thuật; Hỗ trợ chính sách và đầu tư cho hợp tác xã; củng cố và phát triển kinh tế tập thể; Phối hợp thống nhất hoạt động giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang và UBND huyện trong việc nâng cao nhận thức và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà Nước về phát triển kinh tế tập thể; Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, tập huấn và bồi dưỡng nguồn nhân lực, Hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp; Tổ chức kinh tế tập thể, Hợp tác xã khác phát triển theo hướng bền vững; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể, Hợp tác xã, xây dựng hệ thống cửa hàng tiện ích kết nối, giao thương, trao đổi hàng hóa sản phẩm của các Tổ hợp tác...

Việc phát triển kinh tế tập thể với nồng cốt là Hợp tác xã, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, dân chủ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là đối với Chương trình mục tiêu của huyện Thoại Sơn về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 – 2025.

 

Cũng tại buổi ký kết, UBND huyện Thoại Sơn và Liên minh HTX tỉnh An Giang đã thống nhất ký kết kế hoạch triển khai thực hiện nội dung phối hợp hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện năm 2024.

Ngô Quyền (TT.VHTTDL&TT Thoại Sơn)